Svejisvegen 40
2977 ØYE

Svejisvegen 40, 2977 ØYE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Svejisvegen 40, 2977 ØYE:

  • Postnummer: 2977 ØYE
  • Gards-/bruksnummer: 6 / 1 i 0545
  • Grunnkrins: 112 ØVRE DALEN
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100603 Øye
  • Tettstad:

Svejisvegen

Svejisvegen er ein veg i Vang kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 42.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Svejisvegen 2 2977 ØYE 61.2055, 8.3633 5 / 160
Svejisvegen 10 2977 ØYE 61.2049, 8.3644 5 / 1
Svejisvegen 12 2977 ØYE 61.2046, 8.3645 5 / 1
Svejisvegen 30 2977 ØYE 61.2043, 8.3676 6 / 4
Svejisvegen 32 2977 ØYE 61.2043, 8.3677 6 / 4
Svejisvegen 34 2977 ØYE 61.2049, 8.3686 6 / 3
Svejisvegen 36 2977 ØYE 61.2043, 8.3686 6 / 3
Svejisvegen 40 2977 ØYE 61.2040, 8.3689 6 / 1
Svejisvegen 42 2977 ØYE 61.2040, 8.3690 6 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken