Rødalsvegen 305
2977 ØYE

Rødalsvegen 305, 2977 ØYE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rødalsvegen 305, 2977 ØYE:

  • Postnummer: 2977 ØYE
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 1 i 0545
  • Grunnkrins: 111 NEDRE DALEN
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100603 Øye
  • Tettstad:

Rødalsvegen

Rødalsvegen er ein veg i Vang kommune med 34 ulike adresser.
Husnummer frå 191 til 555.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rødalsvegen 191 2977 ØYE 61.1705, 8.3798 12 / 2
Rødalsvegen 271 2977 ØYE 61.1678, 8.3684 12 / 12
Rødalsvegen 273 2977 ØYE 61.1674, 8.3671 14 / 5
Rødalsvegen 274 2977 ØYE 61.1672, 8.3683 13 / 3
Rødalsvegen 275 2977 ØYE 61.1665, 8.3672 13 / 3
Rødalsvegen 277 2977 ØYE 61.1669, 8.3652 13 / 7
Rødalsvegen 281 2977 ØYE 61.1658, 8.3669 15 / 2
Rødalsvegen 283 2977 ØYE 61.1664, 8.3696 13 / 2
Rødalsvegen 287 2977 ØYE 61.1651, 8.3771 15 / 1
Rødalsvegen 289 2977 ØYE 61.1650, 8.3792 13 / 1
Rødalsvegen 291 2977 ØYE 61.1626, 8.3695 12 / 2
Rødalsvegen 292 2977 ØYE 61.1618, 8.3672 14 / 15
Rødalsvegen 293 2977 ØYE 61.1619, 8.3668 14 / 1
Rødalsvegen 294 2977 ØYE 61.1621, 8.3668 14 / 23
Rødalsvegen 295 2977 ØYE 61.1619, 8.3659 14 / 5
Rødalsvegen 296 2977 ØYE 61.1617, 8.3648 15 / 2
Rødalsvegen 297 2977 ØYE 61.1602, 8.3626 13 / 3
Rødalsvegen 298 2977 ØYE 61.1604, 8.3623 15 / 1
Rødalsvegen 299 2977 ØYE 61.1598, 8.3629 9002 / 20
Rødalsvegen 305 2977 ØYE 61.1683, 8.3628 14 / 1
Rødalsvegen 315 2977 ØYE 61.1693, 8.3622 14 / 19
Rødalsvegen 321 2977 ØYE 61.1687, 8.3605 14 / 17
Rødalsvegen 331 2977 ØYE 61.1686, 8.3596 14 / 18
Rødalsvegen 333 2977 ØYE 61.1682, 8.3593 14 / 3
Rødalsvegen 335 2977 ØYE 61.1693, 8.3584 14 / 20
Rødalsvegen 451 2977 ØYE 61.1683, 8.3313 12 / 2
Rødalsvegen 455 2977 ØYE 61.1704, 8.3212 12 / 11
Rødalsvegen 457 2977 ØYE 61.1705, 8.3172 12 / 2
Rødalsvegen 521 2977 ØYE 61.1633, 8.3457 18 / 1
Rødalsvegen 531 2977 ØYE 61.1632, 8.3482 16 / 11
Rødalsvegen 541 2977 ØYE 61.1629, 8.3485 19 / 9
Rødalsvegen 550 2977 ØYE 61.1633, 8.3505 19 / 1
Rødalsvegen 551 2977 ØYE 61.1629, 8.3504 19 / 12
Rødalsvegen 555 2977 ØYE 61.1631, 8.3515 19 / 7

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken