Leirholshøgde 330
2975 VANG I VALDRES

Leirholshøgde 330, 2975 VANG I VALDRES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Leirholshøgde 330, 2975 VANG I VALDRES:

  • Postnummer: 2975 VANG I VALDRES
  • Gards-/bruksnummer: 62 / 1 i 0545
  • Grunnkrins: 106 VENNIS
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100601 Vang
  • Tettstad:

Leirholshøgde

Leirholshøgde er ein veg i Vang kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 330.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Leirholshøgde 5 2975 VANG I VALDRES 61.1669, 8.6590 65 / 5
Leirholshøgde 7 2975 VANG I VALDRES 61.1670, 8.6585 65 / 5
Leirholshøgde 19 2975 VANG I VALDRES 61.1670, 8.6561 65 / 1
Leirholshøgde 170 2975 VANG I VALDRES 61.1647, 8.6332 64 / 1
Leirholshøgde 241 2975 VANG I VALDRES 61.1620, 8.6220 63 / 1
Leirholshøgde 243 2975 VANG I VALDRES 61.1629, 8.6210 63 / 2
Leirholshøgde 300 2975 VANG I VALDRES 61.1592, 8.6122 62 / 6
Leirholshøgde 330 2975 VANG I VALDRES 61.1577, 8.6063 62 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken