Bruvegen 31
2100 SKARNES

Bruvegen 31, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bruvegen 31, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 22 i 0419
  • Grunnkrins: 106 SKARNES
  • Valkrins: 2 Skarnes
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad: Skarnes

Bruvegen

Bruvegen er ein veg i Sør-Odal kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 31.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bruvegen 1 2100 SKARNES 60.2545, 11.6814 41 / 4
Bruvegen 2 2100 SKARNES 60.2543, 11.6812 41 / 4
Bruvegen 3 2100 SKARNES 60.2544, 11.6813 41 / 4
Bruvegen 4 2100 SKARNES 60.2543, 11.6810 41 / 514
Bruvegen 5 2100 SKARNES 60.2545, 11.6809 41 / 36
Bruvegen 6 2100 SKARNES 60.2544, 11.6807 41 / 332
Bruvegen 7 2100 SKARNES 60.2546, 11.6804 41 / 43
Bruvegen 8 2100 SKARNES 60.2543, 11.6806 41 / 151
Bruvegen 9 2100 SKARNES 60.2547, 11.6805 41 / 43
Bruvegen 10 2100 SKARNES 60.2544, 11.6800 41 / 5
Bruvegen 11 2100 SKARNES 60.2546, 11.6807 41 / 43
Bruvegen 13 2100 SKARNES 60.2546, 11.6812 41 / 4
Bruvegen 15 2100 SKARNES 60.2555, 11.6806 41 / 515
Bruvegen 17 2100 SKARNES 60.2550, 11.6805 41 / 273
Bruvegen 19 2100 SKARNES 60.2549, 11.6800 41 / 273
Bruvegen 21 2100 SKARNES 60.2550, 11.6797 41 / 22
Bruvegen 23 2100 SKARNES 60.2547, 11.6796 41 / 22
Bruvegen 25 2100 SKARNES 60.2548, 11.6795 41 / 22
Bruvegen 27 2100 SKARNES 60.2548, 11.6795 41 / 22
Bruvegen 29 2100 SKARNES 60.2548, 11.6794 41 / 22
Bruvegen 31 2100 SKARNES 60.2549, 11.6794 41 / 22

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken