0
2330 VALLSET

0, 2330 VALLSET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 2330 VALLSET:

  • Postnummer: 2330 VALLSET
  • Gards-/bruksnummer: 405 / 1 i 0417
  • Grunnkrins: 512 SKOGEN
  • Valkrins: 9 VALLSET
  • Kyrkjesogn: 3010502 Vallset
  • Tettstad:

er i Stange kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 2330 VALLSET 60.6550, 11.4172 284 / 1
0 2330 VALLSET 60.6761, 11.4780 405 / 1
0 2330 VALLSET 60.6158, 11.5359 405 / 1
0 2330 VALLSET 60.6078, 11.4335 405 / 1
0 2330 VALLSET 60.6077, 11.4341 405 / 1
0 2330 VALLSET 60.6084, 11.4336 405 / 1
0 2330 VALLSET 60.5348, 11.5052 405 / 1
0 2330 VALLSET 60.5381, 11.5013 405 / 1
0 2330 VALLSET 60.6663, 11.5055 405 / 1
0 2330 VALLSET 60.6794, 11.2860 407 / 17
0 2330 VALLSET 60.6897, 11.3517 344 / 1
0 2330 VALLSET 60.5624, 11.5078 405 / 1
0 2330 VALLSET 60.5892, 11.4011 406 / 1
0 2330 VALLSET 60.6040, 11.5790 405 / 1
0 2330 VALLSET 60.6056, 11.5779 405 / 1
0 2332 ÅSVANG 60.7525, 11.4132 265 / 1
0 2332 ÅSVANG 60.7293, 11.3615 279 / 9
0 2335 STANGE 60.7221, 11.1260 68 / 8
0 2337 TANGEN 60.6122, 11.2574 159 / 1
0 2337 TANGEN 60.6467, 11.2573 83 / 38
0 2337 TANGEN 60.6495, 11.2931 407 / 15
0 2338 ESPA 60.5624, 11.2657 181 / 48
0 2338 ESPA 60.5483, 11.2608 42 / 1
0 2338 ESPA 60.5517, 11.4304 406 / 1
0 2338 ESPA 60.5167, 11.4635 406 / 1
0 2338 ESPA 60.5238, 11.4872 406 / 1
0 2344 ILSENG 60.7792, 11.2290 239 / 21
0 2345 ÅDALSBRUK 60.7806, 11.2794 242 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken