Damvegen 172
2340 LØTEN

Damvegen 172, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Damvegen 172, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 244 / 7 i 0415
  • Grunnkrins: 102 OPPEGÅRD
  • Valkrins: 6 OSET
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Damvegen

Damvegen er ein veg i Løten kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 110 til 172.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Damvegen 110 2340 LØTEN 60.7297, 11.4678 273 / 220
Damvegen 112 2340 LØTEN 60.7266, 11.4720 273 / 220
Damvegen 114 2340 LØTEN 60.7282, 11.4641 273 / 220
Damvegen 116 2340 LØTEN 60.7272, 11.4647 273 / 220
Damvegen 118 2340 LØTEN 60.7305, 11.4616 273 / 220
Damvegen 120 2340 LØTEN 60.7270, 11.4623 273 / 220
Damvegen 122 2340 LØTEN 60.7233, 11.4623 273 / 220
Damvegen 170 2340 LØTEN 60.7356, 11.4502 244 / 7
Damvegen 172 2340 LØTEN 60.7356, 11.4498 244 / 7

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken