Finnstadhagan 21
2340 LØTEN

Finnstadhagan 21, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Finnstadhagan 21, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 201 / 19 i 0415
  • Grunnkrins: 105 TRØMNES
  • Valkrins: 10 ÅDALSBRUK
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Finnstadhagan

Finnstadhagan er ein veg i Løten kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 45.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Finnstadhagan 7 2340 LØTEN 60.8003, 1,000.0000 202 / 5
Finnstadhagan 21 2340 LØTEN 60.8011, 11.3421 201 / 19
Finnstadhagan 23 2340 LØTEN 60.8009, 11.3417 201 / 18
Finnstadhagan 25 2340 LØTEN 60.8006, 11.3414 201 / 17
Finnstadhagan 45 2340 LØTEN 60.8013, 11.3388 200 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken