Anders Baars veg 34
3737 SKIEN

Anders Baars veg 34, 3737 SKIEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Anders Baars veg 34, 3737 SKIEN:

  • Postnummer: 3737 SKIEN
  • Gards-/bruksnummer: 223 / 763 i 0806
  • Grunnkrins: 820 NYBERGÅSEN
  • Valkrins: 6 KLYVE
  • Kyrkjesogn: 5100202 Gimsøy og Nenset
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Anders Baars veg

Anders Baars veg er ein veg i Skien kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 23 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Anders Baars veg 23 3737 SKIEN 59.1448, 9.6301 223 / 263
Anders Baars veg 25A 3737 SKIEN 59.1444, 9.6304 223 / 844
Anders Baars veg 25B 3737 SKIEN 59.1445, 9.6301 223 / 199
Anders Baars veg 27 3737 SKIEN 59.1446, 9.6294 223 / 277
Anders Baars veg 29 3737 SKIEN 59.1443, 9.6296 223 / 811
Anders Baars veg 31 3737 SKIEN 59.1444, 9.6290 223 / 288
Anders Baars veg 32 3737 SKIEN 59.1440, 9.6288 223 / 278
Anders Baars veg 34 3737 SKIEN 59.1440, 9.6280 223 / 763

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken