Flakvarpkroken 26
3739 SKIEN

Flakvarpkroken 26, 3739 SKIEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Flakvarpkroken 26, 3739 SKIEN:

  • Postnummer: 3739 SKIEN
  • Gards-/bruksnummer: 226 / 163 i 0806
  • Grunnkrins: 902 FLAKVARP
  • Valkrins: 6 KLYVE
  • Kyrkjesogn: 5100202 Gimsøy og Nenset
  • Tettstad:

Flakvarpkroken

Flakvarpkroken er ein veg i Skien kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 35.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Flakvarpkroken 4 3739 SKIEN 59.1249, 9.5854 226 / 160
Flakvarpkroken 16 3739 SKIEN 59.1254, 9.5839 226 / 107
Flakvarpkroken 20 3739 SKIEN 59.1256, 9.5840 226 / 127
Flakvarpkroken 22 3739 SKIEN 59.1255, 9.5834 226 / 97
Flakvarpkroken 24 3739 SKIEN 59.1255, 9.5829 226 / 106
Flakvarpkroken 26 3739 SKIEN 59.1257, 9.5823 226 / 163
Flakvarpkroken 28 3739 SKIEN 59.1251, 9.5825 226 / 96
Flakvarpkroken 29 3739 SKIEN 59.1249, 9.5834 226 / 79
Flakvarpkroken 31 3739 SKIEN 59.1248, 9.5837 226 / 80
Flakvarpkroken 35 3739 SKIEN 59.1246, 9.5842 226 / 104

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken