Futehagen 13A
3738 SKIEN

Futehagen 13A, 3738 SKIEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Futehagen 13A, 3738 SKIEN:

  • Postnummer: 3738 SKIEN
  • Gards-/bruksnummer: 223 / 439 i 0806
  • Grunnkrins: 814 KLYVE 3
  • Valkrins: 6 KLYVE
  • Kyrkjesogn: 5100202 Gimsøy og Nenset
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Futehagen

Futehagen er ein veg i Skien kommune med 63 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Futehagen 1A 3738 SKIEN 59.1468, 9.6158 223 / 439
Futehagen 1B 3738 SKIEN 59.1468, 9.6157 223 / 439
Futehagen 1C 3738 SKIEN 59.1468, 9.6156 223 / 439
Futehagen 1D 3738 SKIEN 59.1468, 9.6155 223 / 439
Futehagen 1E 3738 SKIEN 59.1468, 9.6154 223 / 439
Futehagen 1F 3738 SKIEN 59.1468, 9.6153 223 / 439
Futehagen 1G 3738 SKIEN 59.1468, 9.6152 223 / 439
Futehagen 3A 3738 SKIEN 59.1469, 9.6167 223 / 439
Futehagen 3B 3738 SKIEN 59.1469, 9.6166 223 / 439
Futehagen 3C 3738 SKIEN 59.1469, 9.6165 223 / 439
Futehagen 3D 3738 SKIEN 59.1469, 9.6164 223 / 439
Futehagen 3E 3738 SKIEN 59.1469, 9.6163 223 / 439
Futehagen 3F 3738 SKIEN 59.1469, 9.6162 223 / 439
Futehagen 3G 3738 SKIEN 59.1469, 9.6161 223 / 439
Futehagen 5A 3738 SKIEN 59.1470, 9.6149 223 / 439
Futehagen 5B 3738 SKIEN 59.1471, 9.6149 223 / 439
Futehagen 5C 3738 SKIEN 59.1471, 9.6149 223 / 439
Futehagen 5D 3738 SKIEN 59.1472, 9.6149 223 / 439
Futehagen 5E 3738 SKIEN 59.1472, 9.6149 223 / 439
Futehagen 5F 3738 SKIEN 59.1473, 9.6149 223 / 439
Futehagen 5G 3738 SKIEN 59.1473, 9.6149 223 / 439
Futehagen 7A 3738 SKIEN 59.1470, 9.6155 223 / 439
Futehagen 7B 3738 SKIEN 59.1471, 9.6155 223 / 439
Futehagen 7C 3738 SKIEN 59.1471, 9.6155 223 / 439
Futehagen 7D 3738 SKIEN 59.1472, 9.6155 223 / 439
Futehagen 7E 3738 SKIEN 59.1472, 9.6155 223 / 439
Futehagen 7F 3738 SKIEN 59.1473, 9.6155 223 / 439
Futehagen 7G 3738 SKIEN 59.1473, 9.6155 223 / 439
Futehagen 9A 3738 SKIEN 59.1471, 9.6161 223 / 439
Futehagen 9B 3738 SKIEN 59.1471, 9.6161 223 / 439
Futehagen 9C 3738 SKIEN 59.1471, 9.6161 223 / 439
Futehagen 9D 3738 SKIEN 59.1472, 9.6161 223 / 439
Futehagen 9E 3738 SKIEN 59.1472, 9.6161 223 / 439
Futehagen 9F 3738 SKIEN 59.1473, 9.6161 223 / 439
Futehagen 9G 3738 SKIEN 59.1473, 9.6161 223 / 439
Futehagen 11A 3738 SKIEN 59.1470, 9.6168 223 / 439
Futehagen 11B 3738 SKIEN 59.1471, 9.6168 223 / 439
Futehagen 11C 3738 SKIEN 59.1471, 9.6168 223 / 439
Futehagen 11D 3738 SKIEN 59.1472, 9.6168 223 / 439
Futehagen 11E 3738 SKIEN 59.1472, 9.6168 223 / 439
Futehagen 11F 3738 SKIEN 59.1473, 9.6168 223 / 439
Futehagen 11G 3738 SKIEN 59.1473, 9.6168 223 / 439
Futehagen 13A 3738 SKIEN 59.1476, 9.6167 223 / 439
Futehagen 13B 3738 SKIEN 59.1476, 9.6167 223 / 439
Futehagen 13C 3738 SKIEN 59.1477, 9.6167 223 / 439
Futehagen 13D 3738 SKIEN 59.1477, 9.6166 223 / 439
Futehagen 13E 3738 SKIEN 59.1478, 9.6167 223 / 439
Futehagen 13F 3738 SKIEN 59.1478, 9.6167 223 / 439
Futehagen 13G 3738 SKIEN 59.1479, 9.6167 223 / 439
Futehagen 14A 3738 SKIEN 59.1472, 9.6182 223 / 439
Futehagen 14B 3738 SKIEN 59.1472, 9.6181 223 / 439
Futehagen 14C 3738 SKIEN 59.1473, 9.6180 223 / 439
Futehagen 14D 3738 SKIEN 59.1473, 9.6179 223 / 439
Futehagen 14E 3738 SKIEN 59.1473, 9.6178 223 / 439
Futehagen 14F 3738 SKIEN 59.1473, 9.6177 223 / 439
Futehagen 14G 3738 SKIEN 59.1473, 9.6176 223 / 439
Futehagen 15A 3738 SKIEN 59.1476, 9.6174 223 / 439
Futehagen 15B 3738 SKIEN 59.1476, 9.6174 223 / 439
Futehagen 15C 3738 SKIEN 59.1477, 9.6174 223 / 439
Futehagen 15D 3738 SKIEN 59.1477, 9.6174 223 / 439
Futehagen 15E 3738 SKIEN 59.1478, 9.6174 223 / 439
Futehagen 15F 3738 SKIEN 59.1478, 9.6174 223 / 439
Futehagen 15G 3738 SKIEN 59.1479, 9.6174 223 / 439

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken