Haslunds veg 8
3738 SKIEN

Haslunds veg 8, 3738 SKIEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Haslunds veg 8, 3738 SKIEN:

  • Postnummer: 3738 SKIEN
  • Gards-/bruksnummer: 223 / 402 i 0806
  • Grunnkrins: 817 HULKA
  • Valkrins: 6 KLYVE
  • Kyrkjesogn: 5100202 Gimsøy og Nenset
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Haslunds veg

Haslunds veg er ein veg i Skien kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Haslunds veg 1 3738 SKIEN 59.1465, 9.6143 223 / 409
Haslunds veg 2 3738 SKIEN 59.1469, 9.6141 223 / 399
Haslunds veg 3 3738 SKIEN 59.1465, 9.6139 223 / 400
Haslunds veg 4 3738 SKIEN 59.1468, 9.6137 223 / 410
Haslunds veg 5 3738 SKIEN 59.1464, 9.6135 223 / 411
Haslunds veg 6 3738 SKIEN 59.1467, 9.6132 223 / 412
Haslunds veg 7 3738 SKIEN 59.1463, 9.6131 223 / 401
Haslunds veg 8 3738 SKIEN 59.1466, 9.6127 223 / 402
Haslunds veg 9 3738 SKIEN 59.1462, 9.6127 223 / 403
Haslunds veg 11 3738 SKIEN 59.1463, 9.6122 223 / 404
Haslunds veg 13 3738 SKIEN 59.1465, 9.6119 223 / 413
Haslunds veg 15 3738 SKIEN 59.1468, 9.6116 223 / 414
Haslunds veg 17 3738 SKIEN 59.1469, 9.6119 223 / 405
Haslunds veg 18 3738 SKIEN 59.1468, 9.6125 223 / 406
Haslunds veg 19 3738 SKIEN 59.1471, 9.6123 223 / 415
Haslunds veg 20 3738 SKIEN 59.1469, 9.6129 223 / 407
Haslunds veg 21 3738 SKIEN 59.1472, 9.6128 223 / 416
Haslunds veg 22 3738 SKIEN 59.1470, 9.6134 223 / 408
Haslunds veg 23 3738 SKIEN 59.1474, 9.6132 223 / 417
Haslunds veg 24 3738 SKIEN 59.1471, 9.6138 223 / 418

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken