Holtet 18
3737 SKIEN

Holtet 18, 3737 SKIEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Holtet 18, 3737 SKIEN:

  • Postnummer: 3737 SKIEN
  • Gards-/bruksnummer: 223 / 258 i 0806
  • Grunnkrins: 820 NYBERGÅSEN
  • Valkrins: 6 KLYVE
  • Kyrkjesogn: 5100202 Gimsøy og Nenset
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Holtet

Holtet er ein veg i Skien kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Holtet 3 3737 SKIEN 59.1468, 9.6283 223 / 585
Holtet 4 3737 SKIEN 59.1471, 9.6276 223 / 262
Holtet 5 3737 SKIEN 59.1467, 9.6271 223 / 865
Holtet 7 3737 SKIEN 59.1467, 9.6268 223 / 276
Holtet 8 3737 SKIEN 59.1470, 9.6268 223 / 261
Holtet 9 3737 SKIEN 59.1467, 9.6263 223 / 275
Holtet 10 3737 SKIEN 59.1470, 9.6265 223 / 260
Holtet 11 3737 SKIEN 59.1467, 9.6259 223 / 274
Holtet 13 3737 SKIEN 59.1467, 9.6256 223 / 273
Holtet 15 3737 SKIEN 59.1467, 9.6251 223 / 272
Holtet 16 3737 SKIEN 59.1470, 9.6256 223 / 259
Holtet 18 3737 SKIEN 59.1470, 9.6251 223 / 258
Holtet 20 3737 SKIEN 59.1470, 9.6249 223 / 868
Holtet 22 3737 SKIEN 59.1469, 9.6249 223 / 868

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken