Nordaunvegen 73
7383 HALTDALEN

Nordaunvegen 73, 7383 HALTDALEN er ei adresse i Holtålen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordaunvegen 73, 7383 HALTDALEN:

  • Postnummer: 7383 HALTDALEN
  • Gards-/bruksnummer: 202 / 1 i 5026 Holtålen
  • Grunnkrins: 104 NORDAUNE/MIDTAUNE/TR
  • Valkrins: 2 Haltdalen
  • Kyrkjesogn: 9070301 Haltdalen
  • Tettstad:

Nordaunvegen

Nordaunvegen er ein veg i Holtålen kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 18 til 639.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordaunvegen 18 7383 HALTDALEN 62.9560, 11.2476 208 / 32
Nordaunvegen 19 7383 HALTDALEN 62.9561, 11.2481 208 / 30
Nordaunvegen 37 7383 HALTDALEN 62.9577, 11.2486 208 / 4
Nordaunvegen 38 7383 HALTDALEN 62.9577, 11.2470 208 / 40
Nordaunvegen 40 7383 HALTDALEN 62.9578, 11.2464 208 / 51
Nordaunvegen 43 7383 HALTDALEN 62.9582, 11.2477 208 / 42
Nordaunvegen 61 7383 HALTDALEN 62.9608, 11.2470 202 / 2
Nordaunvegen 73 7383 HALTDALEN 62.9604, 11.2436 202 / 1
Nordaunvegen 78 7383 HALTDALEN 62.9606, 11.2417 202 / 1
Nordaunvegen 79 7383 HALTDALEN 62.9622, 11.2458 202 / 10
Nordaunvegen 80 7383 HALTDALEN 62.9607, 11.2409 201 / 2
Nordaunvegen 81 7383 HALTDALEN 62.9623, 11.2468 202 / 8
Nordaunvegen 82 7383 HALTDALEN 62.9607, 11.2407 201 / 2
Nordaunvegen 83 7383 HALTDALEN 62.9624, 11.2458 202 / 9
Nordaunvegen 87 7383 HALTDALEN 62.9629, 11.2434 202 / 7
Nordaunvegen 90 7383 HALTDALEN 62.9611, 11.2403 201 / 2
Nordaunvegen 99 7383 HALTDALEN 62.9632, 11.2393 201 / 11
Nordaunvegen 101 7383 HALTDALEN 62.9632, 11.2387 201 / 10
Nordaunvegen 103 7383 HALTDALEN 62.9633, 11.2383 201 / 9
Nordaunvegen 111 7383 HALTDALEN 62.9623, 11.2370 201 / 8
Nordaunvegen 120 7383 HALTDALEN 62.9610, 11.2349 201 / 1
Nordaunvegen 125 7383 HALTDALEN 62.9618, 11.2349 201 / 4
Nordaunvegen 130 7383 HALTDALEN 62.9618, 11.2337 201 / 5
Nordaunvegen 140 7383 HALTDALEN 62.9623, 11.2329 201 / 12
Nordaunvegen 423 7383 HALTDALEN 62.9867, 11.2720 202 / 1
Nordaunvegen 525 7383 HALTDALEN 62.9988, 11.2386 500 / 1
Nordaunvegen 575 7383 HALTDALEN 62.9941, 11.3117 500 / 1
Nordaunvegen 639 7383 HALTDALEN 63.0030, 11.2210 500 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken