Klyvevegen 58A
3738 SKIEN

Klyvevegen 58A, 3738 SKIEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Klyvevegen 58A, 3738 SKIEN:

  • Postnummer: 3738 SKIEN
  • Gards-/bruksnummer: 223 / 16 i 0806
  • Grunnkrins: 812 KLYVE 4
  • Valkrins: 6 KLYVE
  • Kyrkjesogn: 5100202 Gimsøy og Nenset
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Klyvevegen

Klyvevegen er ein veg i Skien kommune med 59 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 139.

Adressene i Klyvevegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Klyvevegen 2A 3740 SKIEN 59.1529, 9.6296 221 / 607
Klyvevegen 2B 3740 SKIEN 59.1529, 9.6295 221 / 607
Klyvevegen 4 3740 SKIEN 59.1527, 9.6297 221 / 523
Klyvevegen 6 3740 SKIEN 59.1525, 9.6300 221 / 455
Klyvevegen 7 3740 SKIEN 59.1515, 9.6295 223 / 515
Klyvevegen 9 3740 SKIEN 59.1513, 9.6301 223 / 591
Klyvevegen 10 3740 SKIEN 59.1520, 9.6289 223 / 24
Klyvevegen 11A 3740 SKIEN 59.1504, 9.6321 223 / 21
Klyvevegen 11B 3740 SKIEN 59.1502, 9.6319 223 / 21
Klyvevegen 13 3740 SKIEN 59.1513, 9.6288 223 / 282
Klyvevegen 15 3740 SKIEN 59.1509, 9.6285 223 / 310
Klyvevegen 18 3740 SKIEN 59.1508, 9.6274 223 / 224
Klyvevegen 22 3740 SKIEN 59.1505, 9.6267 223 / 299
Klyvevegen 24 3740 SKIEN 59.1503, 9.6263 223 / 300
Klyvevegen 25 3740 SKIEN 59.1500, 9.6310 223 / 815
Klyvevegen 26 3740 SKIEN 59.1502, 9.6267 223 / 301
Klyvevegen 28 3740 SKIEN 59.1500, 9.6266 223 / 302
Klyvevegen 33 3740 SKIEN 59.1482, 9.6255 223 / 201
Klyvevegen 35 3740 SKIEN 59.1481, 9.6250 223 / 221
Klyvevegen 39 3740 SKIEN 59.1477, 9.6245 223 / 237
Klyvevegen 41 3740 SKIEN 59.1476, 9.6243 223 / 567
Klyvevegen 43 3740 SKIEN 59.1474, 9.6240 223 / 223
Klyvevegen 45 3740 SKIEN 59.1472, 9.6237 223 / 304
Klyvevegen 47 3740 SKIEN 59.1471, 9.6245 223 / 573
Klyvevegen 48 3740 SKIEN 59.1480, 9.6238 223 / 848
Klyvevegen 49 3740 SKIEN 59.1468, 9.6243 223 / 710
Klyvevegen 50 3740 SKIEN 59.1476, 9.6231 223 / 269
Klyvevegen 51A 3740 SKIEN 59.1466, 9.6243 223 / 257
Klyvevegen 51B 3740 SKIEN 59.1466, 9.6242 223 / 753
Klyvevegen 52 3740 SKIEN 59.1475, 9.6228 223 / 268
Klyvevegen 53 3740 SKIEN 59.1468, 9.6232 223 / 238
Klyvevegen 56A 3738 SKIEN 59.1463, 9.6174 223 / 439
Klyvevegen 56B 3738 SKIEN 59.1463, 9.6173 223 / 439
Klyvevegen 56C 3738 SKIEN 59.1463, 9.6173 223 / 439
Klyvevegen 56D 3738 SKIEN 59.1463, 9.6171 223 / 439
Klyvevegen 56E 3738 SKIEN 59.1463, 9.6170 223 / 439
Klyvevegen 56F 3738 SKIEN 59.1463, 9.6169 223 / 439
Klyvevegen 56G 3738 SKIEN 59.1463, 9.6168 223 / 439
Klyvevegen 58A 3738 SKIEN 59.1464, 9.6184 223 / 16
Klyvevegen 58B 3738 SKIEN 59.1465, 9.6185 223 / 16
Klyvevegen 60 3738 SKIEN 59.1468, 9.6178 223 / 16
Klyvevegen 91 3739 SKIEN 59.1455, 9.6135 223 / 826
Klyvevegen 95 3739 SKIEN 59.1451, 9.6117 225 / 33
Klyvevegen 99 3739 SKIEN 59.1447, 9.6116 225 / 7
Klyvevegen 100 3739 SKIEN 59.1451, 9.6104 225 / 20
Klyvevegen 101 3739 SKIEN 59.1450, 9.6110 225 / 22
Klyvevegen 105 3739 SKIEN 59.1445, 9.6106 225 / 18
Klyvevegen 106 3739 SKIEN 59.1461, 9.6084 225 / 1
Klyvevegen 109 3739 SKIEN 59.1441, 9.6115 225 / 24
Klyvevegen 110 3739 SKIEN 59.1500, 9.5918 225 / 31
Klyvevegen 113 3739 SKIEN 59.1441, 9.6129 225 / 5
Klyvevegen 114 3739 SKIEN 59.1445, 9.6061 225 / 34
Klyvevegen 117 3739 SKIEN 59.1434, 9.6135 225 / 15
Klyvevegen 118 3739 SKIEN 59.1441, 9.6053 225 / 29
Klyvevegen 121 3739 SKIEN 59.1432, 9.6121 225 / 11
Klyvevegen 125 3739 SKIEN 59.1427, 9.6122 225 / 13
Klyvevegen 131 3739 SKIEN 59.1437, 9.6072 225 / 6
Klyvevegen 135 3739 SKIEN 59.1437, 9.6061 225 / 19
Klyvevegen 139 3739 SKIEN 59.1436, 9.6048 225 / 26

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken