Lakåsene 117
3739 SKIEN

Lakåsene 117, 3739 SKIEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lakåsene 117, 3739 SKIEN:

  • Postnummer: 3739 SKIEN
  • Gards-/bruksnummer: 226 / 133 i 0806
  • Grunnkrins: 902 FLAKVARP
  • Valkrins: 6 KLYVE
  • Kyrkjesogn: 5100202 Gimsøy og Nenset
  • Tettstad:

Lakåsene

Lakåsene er ein veg i Skien kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 23 til 130.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lakåsene 23 3739 SKIEN 59.1377, 9.5978 226 / 121
Lakåsene 106 3739 SKIEN 59.1319, 9.5925 226 / 2
Lakåsene 111 3739 SKIEN 59.1320, 9.5940 226 / 131
Lakåsene 114 3739 SKIEN 59.1316, 9.5938 226 / 132
Lakåsene 117 3739 SKIEN 59.1318, 9.5949 226 / 133
Lakåsene 119 3739 SKIEN 59.1317, 9.5955 226 / 77
Lakåsene 121 3739 SKIEN 59.1316, 9.5956 226 / 184
Lakåsene 124 3739 SKIEN 59.1313, 9.5946 226 / 43
Lakåsene 130 3739 SKIEN 59.1312, 9.5958 226 / 134

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken