Mellombrottet 17B
3737 SKIEN

Mellombrottet 17B, 3737 SKIEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Mellombrottet 17B, 3737 SKIEN:

  • Postnummer: 3737 SKIEN
  • Gards-/bruksnummer: 223 / 396 i 0806
  • Grunnkrins: 807 NYBERG
  • Valkrins: 6 KLYVE
  • Kyrkjesogn: 5100202 Gimsøy og Nenset
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Mellombrottet

Mellombrottet er ein veg i Skien kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Mellombrottet 1 3737 SKIEN 59.1488, 9.6274 223 / 383
Mellombrottet 2 3737 SKIEN 59.1485, 9.6277 223 / 392
Mellombrottet 3 3737 SKIEN 59.1489, 9.6278 223 / 384
Mellombrottet 4 3737 SKIEN 59.1486, 9.6281 223 / 393
Mellombrottet 5 3737 SKIEN 59.1490, 9.6283 223 / 385
Mellombrottet 6 3737 SKIEN 59.1487, 9.6285 223 / 394
Mellombrottet 7 3737 SKIEN 59.1491, 9.6286 223 / 386
Mellombrottet 8 3737 SKIEN 59.1488, 9.6290 223 / 395
Mellombrottet 9 3737 SKIEN 59.1491, 9.6292 223 / 387
Mellombrottet 11 3737 SKIEN 59.1490, 9.6296 223 / 388
Mellombrottet 13 3737 SKIEN 59.1490, 9.6300 223 / 389
Mellombrottet 15A 3737 SKIEN 59.1489, 9.6305 223 / 390
Mellombrottet 15B 3737 SKIEN 59.1488, 9.6309 223 / 391
Mellombrottet 17A 3737 SKIEN 59.1485, 9.6302 223 / 321
Mellombrottet 17B 3737 SKIEN 59.1484, 9.6306 223 / 396
Mellombrottet 18 3737 SKIEN 59.1487, 9.6295 223 / 355
Mellombrottet 19 3737 SKIEN 59.1484, 9.6297 223 / 320
Mellombrottet 20 3737 SKIEN 59.1486, 9.6291 223 / 354
Mellombrottet 21 3737 SKIEN 59.1483, 9.6293 223 / 319
Mellombrottet 22 3737 SKIEN 59.1485, 9.6287 223 / 334
Mellombrottet 23 3737 SKIEN 59.1482, 9.6289 223 / 318
Mellombrottet 24 3737 SKIEN 59.1484, 9.6283 223 / 333
Mellombrottet 25 3737 SKIEN 59.1481, 9.6285 223 / 317
Mellombrottet 26 3737 SKIEN 59.1483, 9.6279 223 / 332
Mellombrottet 27 3737 SKIEN 59.1480, 9.6281 223 / 316

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken