Edvard Myhres veg 5B
3738 SKIEN

Edvard Myhres veg 5B, 3738 SKIEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Edvard Myhres veg 5B, 3738 SKIEN:

  • Postnummer: 3738 SKIEN
  • Gards-/bruksnummer: 223 / 451 i 0806
  • Grunnkrins: 813 KLYVEÅSEN
  • Valkrins: 6 KLYVE
  • Kyrkjesogn: 5100202 Gimsøy og Nenset
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Edvard Myhres veg

Edvard Myhres veg er ein veg i Skien kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 7.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Edvard Myhres veg 1 3738 SKIEN 59.1486, 9.6127 223 / 450
Edvard Myhres veg 3A 3738 SKIEN 59.1484, 9.6137 223 / 451
Edvard Myhres veg 3B 3738 SKIEN 59.1485, 9.6137 223 / 451
Edvard Myhres veg 3C 3738 SKIEN 59.1486, 9.6138 223 / 451
Edvard Myhres veg 3D 3738 SKIEN 59.1487, 9.6138 223 / 451
Edvard Myhres veg 3E 3738 SKIEN 59.1488, 9.6138 223 / 451
Edvard Myhres veg 3F 3738 SKIEN 59.1490, 9.6139 223 / 451
Edvard Myhres veg 3G 3738 SKIEN 59.1491, 9.6139 223 / 451
Edvard Myhres veg 5A 3738 SKIEN 59.1493, 9.6128 223 / 451
Edvard Myhres veg 5B 3738 SKIEN 59.1494, 9.6128 223 / 451
Edvard Myhres veg 5C 3738 SKIEN 59.1495, 9.6128 223 / 451
Edvard Myhres veg 5D 3738 SKIEN 59.1496, 9.6128 223 / 451
Edvard Myhres veg 5E 3738 SKIEN 59.1498, 9.6129 223 / 451
Edvard Myhres veg 5F 3738 SKIEN 59.1499, 9.6129 223 / 451
Edvard Myhres veg 5G 3738 SKIEN 59.1500, 9.6129 223 / 451
Edvard Myhres veg 6A 3738 SKIEN 59.1500, 9.6141 223 / 451
Edvard Myhres veg 6B 3738 SKIEN 59.1501, 9.6141 223 / 451
Edvard Myhres veg 6C 3738 SKIEN 59.1501, 9.6141 223 / 451
Edvard Myhres veg 6D 3738 SKIEN 59.1503, 9.6141 223 / 451
Edvard Myhres veg 6E 3738 SKIEN 59.1504, 9.6142 223 / 451
Edvard Myhres veg 6F 3738 SKIEN 59.1505, 9.6142 223 / 451
Edvard Myhres veg 6G 3738 SKIEN 59.1507, 9.6142 223 / 451
Edvard Myhres veg 7A 3738 SKIEN 59.1506, 9.6119 223 / 451
Edvard Myhres veg 7B 3738 SKIEN 59.1506, 9.6121 223 / 451
Edvard Myhres veg 7C 3738 SKIEN 59.1506, 9.6123 223 / 451
Edvard Myhres veg 7D 3738 SKIEN 59.1505, 9.6126 223 / 451
Edvard Myhres veg 7E 3738 SKIEN 59.1505, 9.6128 223 / 451
Edvard Myhres veg 7F 3738 SKIEN 59.1505, 9.6130 223 / 451
Edvard Myhres veg 7G 3738 SKIEN 59.1505, 9.6133 223 / 451

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken