Strandstien 7
3740 SKIEN

Strandstien 7, 3740 SKIEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Strandstien 7, 3740 SKIEN:

  • Postnummer: 3740 SKIEN
  • Gards-/bruksnummer: 221 / 853 i 0806
  • Grunnkrins: 805 TOLNES 3
  • Valkrins: 6 KLYVE
  • Kyrkjesogn: 5100202 Gimsøy og Nenset
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Strandstien

Strandstien er ein veg i Skien kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 9.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Strandstien 1 3740 SKIEN 59.1548, 9.6451 221 / 784
Strandstien 2 3740 SKIEN 59.1551, 9.6451 221 / 1328
Strandstien 3 3740 SKIEN 59.1548, 9.6447 221 / 785
Strandstien 4 3740 SKIEN 59.1551, 9.6447 221 / 1329
Strandstien 5 3740 SKIEN 59.1548, 9.6444 221 / 852
Strandstien 6 3740 SKIEN 59.1551, 9.6442 221 / 1327
Strandstien 7 3740 SKIEN 59.1547, 9.6440 221 / 853
Strandstien 8 3740 SKIEN 59.1550, 9.6438 221 / 1326
Strandstien 9 3740 SKIEN 59.1547, 9.6436 221 / 1767

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken