Wessels gate 11
3725 SKIEN

Wessels gate 11, 3725 SKIEN er ei adresse i Skien.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Wessels gate 11, 3725 SKIEN:

  • Postnummer: 3725 SKIEN
  • Gards-/bruksnummer: 300 / 4266 i 0806 Skien
  • Grunnkrins: 210 BAKKESTRANDA
  • Valkrins: 1 SENTRUM SØR
  • Kyrkjesogn: 5100101 Skien
  • Tettstad: Porsgrunn/Skien

Wessels gate

Wessels gate er ei gate i Skien kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Wessels gate 1 3725 SKIEN 59.2022, 9.6014 300 / 4256
Wessels gate 2 3725 SKIEN 59.2023, 9.6017 300 / 4257
Wessels gate 3 3725 SKIEN 59.2023, 9.6012 300 / 4258
Wessels gate 5 3725 SKIEN 59.2024, 9.6010 300 / 4260
Wessels gate 6 3725 SKIEN 59.2026, 9.6013 300 / 4261
Wessels gate 7 3725 SKIEN 59.2029, 9.6000 300 / 4262
Wessels gate 8 3725 SKIEN 59.2027, 9.6010 300 / 4263
Wessels gate 9 3725 SKIEN 59.2031, 9.5997 300 / 4264
Wessels gate 10 3725 SKIEN 59.2028, 9.6007 300 / 4265
Wessels gate 11 3725 SKIEN 59.2033, 9.5995 300 / 4266
Wessels gate 12 3725 SKIEN 59.2030, 9.6006 300 / 4268
Wessels gate 14 3725 SKIEN 59.2032, 9.6002 300 / 4269
Wessels gate 16 3725 SKIEN 59.2032, 9.6001 300 / 4269

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken