Bjørnengveien 20
1664 ROLVSØY

Bjørnengveien 20, 1664 ROLVSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørnengveien 20, 1664 ROLVSØY:

  • Postnummer: 1664 ROLVSØY
  • Gards-/bruksnummer: 731 / 42 i 0106
  • Grunnkrins: 3201 VALLE
  • Valkrins: 11 Rekustad
  • Kyrkjesogn: 2010401 Rolvsøy
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Bjørnengveien

Bjørnengveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørnengveien 5 1664 ROLVSØY 59.2573, 11.0100 732 / 27
Bjørnengveien 6 1664 ROLVSØY 59.2551, 11.0136 731 / 44
Bjørnengveien 7 1664 ROLVSØY 59.2563, 11.0088 731 / 55
Bjørnengveien 8 1664 ROLVSØY 59.2551, 11.0142 731 / 49
Bjørnengveien 10 1664 ROLVSØY 59.2547, 11.0142 731 / 50
Bjørnengveien 11 1664 ROLVSØY 59.2552, 11.0122 731 / 32
Bjørnengveien 11B 1664 ROLVSØY 59.2555, 11.0119 731 / 32
Bjørnengveien 12 1664 ROLVSØY 59.2545, 11.0138 731 / 48
Bjørnengveien 13 1664 ROLVSØY 59.2546, 11.0129 731 / 32
Bjørnengveien 14 1664 ROLVSØY 59.2542, 11.0136 731 / 58
Bjørnengveien 15 1664 ROLVSØY 59.2543, 11.0121 731 / 40
Bjørnengveien 16 1664 ROLVSØY 59.2539, 11.0140 731 / 43
Bjørnengveien 17 1664 ROLVSØY 59.2539, 11.0127 731 / 47
Bjørnengveien 18 1664 ROLVSØY 59.2530, 11.0144 731 / 42
Bjørnengveien 20 1664 ROLVSØY 59.2532, 11.0140 731 / 42

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken