Johs. Haugeruds vei 16
1351 RUD

Johs. Haugeruds vei 16, 1351 RUD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Johs. Haugeruds vei 16, 1351 RUD:

  • Postnummer: 1351 RUD
  • Gards-/bruksnummer: 78 / 377 i 0219
  • Grunnkrins: 1714 DØNSKI-RUD
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Johs. Haugeruds vei

Johs. Haugeruds vei er ein veg i Bærum kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 16 til 42.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Johs. Haugeruds vei 16 1351 RUD 59.9123, 10.4933 78 / 377
Johs. Haugeruds vei 20 1351 RUD 59.9120, 10.4955 91 / 678
Johs. Haugeruds vei 40 1351 RUD 59.9089, 10.4962 80 / 1
Johs. Haugeruds vei 42 1351 RUD 59.9092, 10.4963 80 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken