Hollandveien 4A
1555 SON

Hollandveien 4A, 1555 SON er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hollandveien 4A, 1555 SON:

  • Postnummer: 1555 SON
  • Gards-/bruksnummer: 133 / 673 i 0211
  • Grunnkrins: 211 NORDRE BREVIK
  • Valkrins: 5 SON/SOLHØY
  • Kyrkjesogn: 2090202 Såner
  • Tettstad: Moss

Hollandveien

Hollandveien er ein veg i Vestby kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hollandveien 1 1555 SON 59.5160, 10.6834 133 / 346
Hollandveien 2 1555 SON 59.5153, 10.6841 133 / 103
Hollandveien 4A 1555 SON 59.5155, 10.6836 133 / 673
Hollandveien 4B 1555 SON 59.5155, 10.6832 133 / 35
Hollandveien 5 1555 SON 59.5167, 10.6824 133 / 656
Hollandveien 6 1555 SON 59.5152, 10.6831 133 / 40
Hollandveien 7 1555 SON 59.5168, 10.6824 133 / 656
Hollandveien 8A 1555 SON 59.5150, 10.6829 133 / 662
Hollandveien 8B 1555 SON 59.5148, 10.6828 133 / 127
Hollandveien 9 1555 SON 59.5173, 10.6825 133 / 333
Hollandveien 10 1555 SON 59.5144, 10.6818 133 / 627
Hollandveien 12A 1555 SON 59.5147, 10.6820 133 / 643
Hollandveien 12B 1555 SON 59.5149, 10.6822 133 / 645
Hollandveien 14 1555 SON 59.5153, 10.6826 133 / 160
Hollandveien 16 1555 SON 59.5157, 10.6827 133 / 36
Hollandveien 18 1555 SON 59.5152, 10.6817 133 / 9
Hollandveien 22 1555 SON 59.5160, 10.6824 133 / 38
Hollandveien 24 1555 SON 59.5159, 10.6823 133 / 38
Hollandveien 26 1555 SON 59.5155, 10.6818 133 / 38
Hollandveien 28A 1555 SON 59.5157, 10.6816 133 / 38
Hollandveien 28B 1555 SON 59.5158, 10.6817 133 / 38
Hollandveien 30 1555 SON 59.5167, 10.6813 133 / 5
Hollandveien 32 1555 SON 59.5169, 10.6818 133 / 5
Hollandveien 34 1555 SON 59.5172, 10.6817 133 / 29

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken