Soliveien 82B
1667 ROLVSØY

Soliveien 82B, 1667 ROLVSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Soliveien 82B, 1667 ROLVSØY:

  • Postnummer: 1667 ROLVSØY
  • Gards-/bruksnummer: 717 / 53 i 0106
  • Grunnkrins: 3209 REKUSTAD-ROSTAD
  • Valkrins: 11 Rekustad
  • Kyrkjesogn: 2010401 Rolvsøy
  • Tettstad:

Soliveien

Soliveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 146 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 271.

Adressene i Soliveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Soliveien 2 1666 ROLVSØY 59.2688, 11.0235 727 / 4
Soliveien 3 1666 ROLVSØY 59.2682, 11.0231 727 / 389
Soliveien 5 1666 ROLVSØY 59.2680, 11.0234 727 / 337
Soliveien 7 1666 ROLVSØY 59.2683, 11.0238 727 / 105
Soliveien 8 1666 ROLVSØY 59.2697, 11.0225 724 / 38
Soliveien 9A 1666 ROLVSØY 59.2682, 11.0241 727 / 6
Soliveien 9B 1666 ROLVSØY 59.2683, 11.0241 727 / 6
Soliveien 10 1666 ROLVSØY 59.2698, 11.0219 724 / 35
Soliveien 10B 1666 ROLVSØY 59.2701, 11.0209 724 / 87
Soliveien 11 1666 ROLVSØY 59.2684, 11.0244 727 / 199
Soliveien 12 1666 ROLVSØY 59.2700, 11.0218 724 / 34
Soliveien 14 1666 ROLVSØY 59.2702, 11.0214 724 / 28
Soliveien 16 1666 ROLVSØY 59.2704, 11.0208 724 / 84
Soliveien 23 1666 ROLVSØY 59.2710, 11.0214 724 / 53
Soliveien 24 1666 ROLVSØY 59.2706, 11.0203 724 / 30
Soliveien 25 1666 ROLVSØY 59.2712, 11.0213 724 / 12
Soliveien 26 1666 ROLVSØY 59.2708, 11.0210 724 / 61
Soliveien 27 1666 ROLVSØY 59.2715, 11.0209 724 / 6
Soliveien 28 1666 ROLVSØY 59.2706, 11.0213 724 / 29
Soliveien 29 1666 ROLVSØY 59.2717, 11.0207 724 / 11
Soliveien 30 1666 ROLVSØY 59.2709, 11.0209 724 / 5
Soliveien 31 1666 ROLVSØY 59.2719, 11.0205 724 / 4
Soliveien 33 1666 ROLVSØY 59.2720, 11.0208 724 / 98
Soliveien 34 1666 ROLVSØY 59.2710, 11.0196 724 / 78
Soliveien 36 1666 ROLVSØY 59.2711, 11.0200 724 / 55
Soliveien 37 1666 ROLVSØY 59.2722, 11.0205 724 / 17
Soliveien 38 1666 ROLVSØY 59.2714, 11.0194 724 / 50
Soliveien 39 1666 ROLVSØY 59.2725, 11.0205 724 / 99
Soliveien 39A 1666 ROLVSØY 59.2724, 11.0202 724 / 100
Soliveien 39B 1666 ROLVSØY 59.2726, 11.0203 724 / 102
Soliveien 39C 1666 ROLVSØY 59.2726, 11.0200 724 / 101
Soliveien 40 1666 ROLVSØY 59.2715, 11.0202 724 / 52
Soliveien 41 1666 ROLVSØY 59.2728, 11.0195 726 / 11
Soliveien 42 1666 ROLVSØY 59.2716, 11.0194 724 / 60
Soliveien 43 1666 ROLVSØY 59.2728, 11.0199 726 / 20
Soliveien 44 1666 ROLVSØY 59.2715, 11.0189 724 / 51
Soliveien 45 1666 ROLVSØY 59.2729, 11.0204 726 / 10
Soliveien 46 1666 ROLVSØY 59.2719, 11.0197 724 / 18
Soliveien 48 1666 ROLVSØY 59.2719, 11.0187 724 / 40
Soliveien 50 1666 ROLVSØY 59.2719, 11.0180 724 / 39
Soliveien 51 1666 ROLVSØY 59.2736, 11.0189 726 / 3
Soliveien 52 1666 ROLVSØY 59.2722, 11.0193 724 / 22
Soliveien 52B 1666 ROLVSØY 59.2722, 11.0192 724 / 22
Soliveien 54 1666 ROLVSØY 59.2724, 11.0191 724 / 24
Soliveien 56 1666 ROLVSØY 59.2733, 11.0180 726 / 18
Soliveien 67 1666 ROLVSØY 59.2766, 11.0152 726 / 261
Soliveien 69 1667 ROLVSØY 59.2769, 11.0148 726 / 8
Soliveien 70 1667 ROLVSØY 59.2760, 11.0137 726 / 6
Soliveien 72 1667 ROLVSØY 59.2776, 11.0132 722 / 4
Soliveien 74 1667 ROLVSØY 59.2777, 11.0131 722 / 5
Soliveien 77 1667 ROLVSØY 59.2788, 11.0129 721 / 14
Soliveien 79 1667 ROLVSØY 59.2790, 11.0125 721 / 10
Soliveien 80 1667 ROLVSØY 59.2785, 11.0119 717 / 14
Soliveien 81 1667 ROLVSØY 59.2793, 11.0122 721 / 7
Soliveien 82A 1667 ROLVSØY 59.2787, 11.0118 717 / 20
Soliveien 82B 1667 ROLVSØY 59.2785, 11.0115 717 / 53
Soliveien 82C 1667 ROLVSØY 59.2785, 11.0108 717 / 52
Soliveien 82D 1667 ROLVSØY 59.2785, 11.0100 717 / 10
Soliveien 84 1667 ROLVSØY 59.2789, 11.0115 721 / 8
Soliveien 86 1667 ROLVSØY 59.2791, 11.0116 721 / 9
Soliveien 88 1667 ROLVSØY 59.2793, 11.0115 721 / 11
Soliveien 90 1667 ROLVSØY 59.2797, 11.0111 721 / 12
Soliveien 96 1667 ROLVSØY 59.2810, 11.0095 719 / 21
Soliveien 98 1667 ROLVSØY 59.2813, 11.0094 719 / 24
Soliveien 99 1667 ROLVSØY 59.2815, 11.0099 719 / 9
Soliveien 100 1667 ROLVSØY 59.2816, 11.0093 719 / 31
Soliveien 102 1667 ROLVSØY 59.2825, 11.0086 717 / 13
Soliveien 110 1667 ROLVSØY 59.2835, 11.0078 718 / 26
Soliveien 124 1667 ROLVSØY 59.2877, 11.0046 717 / 8
Soliveien 130 1667 ROLVSØY 59.2889, 11.0038 717 / 17
Soliveien 132 1667 ROLVSØY 59.2891, 11.0034 717 / 18
Soliveien 134 1667 ROLVSØY 59.2893, 11.0031 717 / 27
Soliveien 135 1667 ROLVSØY 59.2888, 11.0052 717 / 24
Soliveien 137 1667 ROLVSØY 59.2899, 11.0025 717 / 22
Soliveien 139 1667 ROLVSØY 59.2900, 11.0019 716 / 3
Soliveien 140 1667 ROLVSØY 59.2900, 11.0012 716 / 5
Soliveien 141 1667 ROLVSØY 59.2904, 11.0012 716 / 16
Soliveien 142 1667 ROLVSØY 59.2901, 10.9999 716 / 22
Soliveien 142A 1667 ROLVSØY 59.2901, 11.0004 716 / 30
Soliveien 142B 1667 ROLVSØY 59.2875, 10.9961 716 / 1
Soliveien 143 1667 ROLVSØY 59.2907, 11.0008 716 / 8
Soliveien 144 1667 ROLVSØY 59.2904, 10.9998 716 / 13
Soliveien 145 1667 ROLVSØY 59.2911, 11.0002 716 / 44
Soliveien 146 1667 ROLVSØY 59.2906, 10.9994 716 / 23
Soliveien 148 1667 ROLVSØY 59.2911, 10.9989 716 / 11
Soliveien 150 1667 ROLVSØY 59.2912, 10.9987 716 / 26
Soliveien 152 1667 ROLVSØY 59.2915, 10.9984 718 / 16
Soliveien 154 1667 ROLVSØY 59.2918, 10.9981 718 / 6
Soliveien 156 1667 ROLVSØY 59.2921, 10.9978 718 / 30
Soliveien 158 1667 ROLVSØY 59.2924, 10.9978 718 / 36
Soliveien 163 1667 ROLVSØY 59.2933, 10.9980 718 / 9
Soliveien 166 1667 ROLVSØY 59.2935, 10.9973 718 / 19
Soliveien 166A 1667 ROLVSØY 59.2938, 10.9971 719 / 20
Soliveien 166B 1667 ROLVSØY 59.2940, 10.9969 719 / 36
Soliveien 168 1667 ROLVSØY 59.2939, 10.9964 719 / 5
Soliveien 171 1667 ROLVSØY 59.2946, 10.9975 719 / 13
Soliveien 172 1667 ROLVSØY 59.2944, 10.9969 719 / 29
Soliveien 173 1667 ROLVSØY 59.2949, 10.9972 719 / 12
Soliveien 173A 1667 ROLVSØY 59.2948, 10.9976 719 / 45
Soliveien 174 1667 ROLVSØY 59.2947, 10.9967 719 / 25
Soliveien 175 1667 ROLVSØY 59.2951, 10.9971 719 / 19
Soliveien 175A 1667 ROLVSØY 59.2952, 10.9972 719 / 44
Soliveien 176 1667 ROLVSØY 59.2949, 10.9965 719 / 22
Soliveien 177 1667 ROLVSØY 59.2955, 10.9967 719 / 28
Soliveien 190 1667 ROLVSØY 59.2962, 10.9949 717 / 16
Soliveien 190A 1667 ROLVSØY 59.2958, 10.9934 717 / 32
Soliveien 190B 1667 ROLVSØY 59.2962, 10.9937 717 / 33
Soliveien 190C 1667 ROLVSØY 59.2961, 10.9946 717 / 80
Soliveien 192 1667 ROLVSØY 59.2966, 10.9949 716 / 9
Soliveien 192A 1667 ROLVSØY 59.2966, 10.9949 716 / 9
Soliveien 192B 1667 ROLVSØY 59.2965, 10.9943 716 / 43
Soliveien 194 1667 ROLVSØY 59.2971, 10.9942 717 / 30
Soliveien 200 1667 ROLVSØY 59.2980, 10.9901 715 / 25
Soliveien 202A 1667 ROLVSØY 59.2972, 10.9902 715 / 2
Soliveien 202B 1667 ROLVSØY 59.2972, 10.9902 715 / 2
Soliveien 208 1667 ROLVSØY 59.2979, 10.9885 715 / 9
Soliveien 212 1667 ROLVSØY 59.2993, 10.9814 715 / 11
Soliveien 216 1667 ROLVSØY 59.3020, 10.9762 711 / 3
Soliveien 217 1667 ROLVSØY 59.3038, 10.9783 711 / 1
Soliveien 218 1667 ROLVSØY 59.3041, 10.9756 711 / 17
Soliveien 220 1667 ROLVSØY 59.3045, 10.9750 711 / 16
Soliveien 222 1667 ROLVSØY 59.3048, 10.9744 711 / 15
Soliveien 224 1667 ROLVSØY 59.3050, 10.9744 711 / 13
Soliveien 226 1667 ROLVSØY 59.3051, 10.9741 711 / 13
Soliveien 227 1667 ROLVSØY 59.3058, 10.9744 711 / 21
Soliveien 240 1667 ROLVSØY 59.3137, 10.9678 703 / 17
Soliveien 241 1667 ROLVSØY 59.3145, 10.9682 703 / 14
Soliveien 242 1667 ROLVSØY 59.3140, 10.9660 703 / 3
Soliveien 244 1667 ROLVSØY 59.3150, 10.9651 702 / 2
Soliveien 246 1667 ROLVSØY 59.3154, 10.9651 702 / 35
Soliveien 250 1667 ROLVSØY 59.3188, 10.9621 702 / 9
Soliveien 252 1667 ROLVSØY 59.3185, 10.9604 702 / 9
Soliveien 256 1667 ROLVSØY 59.3199, 10.9581 701 / 9
Soliveien 256B 1667 ROLVSØY 59.3197, 10.9581 701 / 9
Soliveien 258 1667 ROLVSØY 59.3208, 10.9593 701 / 9
Soliveien 260 1667 ROLVSØY 59.3210, 10.9592 701 / 17
Soliveien 261 1667 ROLVSØY 59.3214, 10.9600 701 / 29
Soliveien 261A 1667 ROLVSØY 59.3214, 10.9604 701 / 29
Soliveien 261B 1667 ROLVSØY 59.3214, 10.9605 701 / 29
Soliveien 262 1667 ROLVSØY 59.3212, 10.9592 701 / 24
Soliveien 263 1667 ROLVSØY 59.3219, 10.9591 701 / 19
Soliveien 264 1667 ROLVSØY 59.3215, 10.9588 701 / 20
Soliveien 266 1667 ROLVSØY 59.3215, 10.9577 701 / 14
Soliveien 268 1667 ROLVSØY 59.3219, 10.9581 701 / 21
Soliveien 270 1667 ROLVSØY 59.3220, 10.9574 701 / 12
Soliveien 271 1667 ROLVSØY 59.3233, 10.9572 701 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken