Sundsvegen 616
7777 NORD-STATLAND

Sundsvegen 616, 7777 NORD-STATLAND er ei adresse i Namdalseid.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sundsvegen 616, 7777 NORD-STATLAND:

  • Postnummer: 7777 NORD-STATLAND
  • Gards-/bruksnummer: 177 / 23 i 5040 Namdalseid
  • Grunnkrins: 108 BUVIK
  • Valkrins: 4 BUVIK
  • Kyrkjesogn: 9100403 Statland
  • Tettstad:

Sundsvegen

Sundsvegen er ein veg i Namdalseid kommune med 26 ulike adresser.
Husnummer frå 11 til 750.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sundsvegen 11 7777 NORD-STATLAND 64.4370, 11.1900 180 / 15
Sundsvegen 43 7777 NORD-STATLAND 64.4390, 11.1930 178 / 1
Sundsvegen 45 7777 NORD-STATLAND 64.4408, 11.1942 178 / 10
Sundsvegen 59 7777 NORD-STATLAND 64.4367, 11.1962 178 / 1
Sundsvegen 88 7777 NORD-STATLAND 64.4350, 11.2020 178 / 2
Sundsvegen 90 7777 NORD-STATLAND 64.4343, 11.2009 178 / 2
Sundsvegen 92 7777 NORD-STATLAND 64.4347, 11.2020 178 / 2
Sundsvegen 93 7777 NORD-STATLAND 64.4354, 11.2030 178 / 5
Sundsvegen 95 7777 NORD-STATLAND 64.4355, 11.2044 178 / 7
Sundsvegen 383 7777 NORD-STATLAND 64.4359, 11.2555 177 / 13
Sundsvegen 386 7777 NORD-STATLAND 64.4354, 11.2544 177 / 20
Sundsvegen 526 7777 NORD-STATLAND 64.4383, 11.2827 177 / 7
Sundsvegen 528 7777 NORD-STATLAND 64.4385, 11.2830 177 / 7
Sundsvegen 616 7777 NORD-STATLAND 64.4435, 11.2968 177 / 23
Sundsvegen 701 7777 NORD-STATLAND 64.4516, 11.2701 177 / 1
Sundsvegen 703 7777 NORD-STATLAND 64.4517, 11.2710 177 / 1
Sundsvegen 705 7777 NORD-STATLAND 64.4517, 11.2722 177 / 1
Sundsvegen 713 7777 NORD-STATLAND 64.4520, 11.2706 177 / 1
Sundsvegen 715 7777 NORD-STATLAND 64.4523, 11.2709 177 / 1
Sundsvegen 717 7777 NORD-STATLAND 64.4527, 11.2712 177 / 1
Sundsvegen 719 7777 NORD-STATLAND 64.4529, 11.2721 177 / 1
Sundsvegen 721 7777 NORD-STATLAND 64.4524, 11.2739 177 / 1
Sundsvegen 739 7777 NORD-STATLAND 64.4527, 11.2782 177 / 1
Sundsvegen 743 7777 NORD-STATLAND 64.4531, 11.2762 177 / 1
Sundsvegen 745 7777 NORD-STATLAND 64.4536, 11.2761 177 / 12
Sundsvegen 750 7777 NORD-STATLAND 64.4527, 11.2842 177 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken