Lillerore 4A
4876 GRIMSTAD

Lillerore 4A, 4876 GRIMSTAD er ei adresse i Grimstad.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lillerore 4A, 4876 GRIMSTAD:

  • Postnummer: 4876 GRIMSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 200 / 1288 i 0904 Grimstad
  • Grunnkrins: 204 GRIMSTAD SENTRUM
  • Valkrins: 18 GRIMSTAD
  • Kyrkjesogn: 5060202 Grimstad
  • Tettstad: Grimstad

Lillerore

Lillerore er ein veg i Grimstad kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 19.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lillerore 1 4876 GRIMSTAD 58.3410, 8.5922 200 / 952
Lillerore 2 4876 GRIMSTAD 58.3412, 8.5927 200 / 953
Lillerore 3 4876 GRIMSTAD 58.3411, 8.5920 200 / 954
Lillerore 4A 4876 GRIMSTAD 58.3413, 8.5927 200 / 1288
Lillerore 4B 4876 GRIMSTAD 58.3413, 8.5927 200 / 1288
Lillerore 4C 4876 GRIMSTAD 58.3414, 8.5927 200 / 1288
Lillerore 5 4876 GRIMSTAD 58.3412, 8.5922 200 / 956
Lillerore 7 4876 GRIMSTAD 58.3412, 8.5925 200 / 958
Lillerore 9 4876 GRIMSTAD 58.3414, 8.5924 200 / 960
Lillerore 10A 4876 GRIMSTAD 58.3417, 8.5925 200 / 1294
Lillerore 10B 4876 GRIMSTAD 58.3417, 8.5925 200 / 1294
Lillerore 10C 4876 GRIMSTAD 58.3417, 8.5925 200 / 1294
Lillerore 11 4876 GRIMSTAD 58.3415, 8.5924 200 / 962
Lillerore 13 4876 GRIMSTAD 58.3417, 8.5922 200 / 964
Lillerore 14A 4876 GRIMSTAD 58.3419, 8.5924 200 / 1296
Lillerore 14B 4876 GRIMSTAD 58.3419, 8.5925 200 / 1296
Lillerore 15 4876 GRIMSTAD 58.3418, 8.5919 200 / 966
Lillerore 16 4876 GRIMSTAD 58.3419, 8.5920 200 / 1788
Lillerore 17 4876 GRIMSTAD 58.3415, 8.5914 200 / 968
Lillerore 18 4876 GRIMSTAD 58.3419, 8.5914 200 / 969
Lillerore 19 4876 GRIMSTAD 58.3417, 8.5913 200 / 970

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken