Fryavegen 150
2647 SØR-FRON

Fryavegen 150, 2647 SØR-FRON er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fryavegen 150, 2647 SØR-FRON:

  • Postnummer: 2647 SØR-FRON
  • Gards-/bruksnummer: 16 / 52 i 0519
  • Grunnkrins: 101 SØRE ØVERBYGDA
  • Valkrins: 5 LIENE
  • Kyrkjesogn: 3070501 Sør-Fron
  • Tettstad:

Fryavegen

Fryavegen er ein veg i Sør-Fron kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 131 til 214.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fryavegen 131 2647 SØR-FRON 61.5490, 10.0525 16 / 27
Fryavegen 141 2647 SØR-FRON 61.5487, 10.0496 16 / 32
Fryavegen 145 2647 SØR-FRON 61.5486, 10.0490 16 / 38
Fryavegen 150 2647 SØR-FRON 61.5480, 10.0519 16 / 52
Fryavegen 152 2647 SØR-FRON 61.5468, 10.0507 16 / 54
Fryavegen 154 2647 SØR-FRON 61.5474, 10.0495 16 / 53
Fryavegen 160 2647 SØR-FRON 61.5468, 10.0491 16 / 39
Fryavegen 162 2647 SØR-FRON 61.5455, 10.0495 16 / 49
Fryavegen 170 2647 SØR-FRON 61.5467, 10.0451 19 / 27
Fryavegen 171 2647 SØR-FRON 61.5471, 10.0469 18 / 10
Fryavegen 172 2647 SØR-FRON 61.5463, 10.0450 19 / 13
Fryavegen 174 2647 SØR-FRON 61.5453, 10.0452 19 / 24
Fryavegen 176 2647 SØR-FRON 61.5452, 10.0476 18 / 7
Fryavegen 178 2647 SØR-FRON 61.5446, 10.0450 17 / 14
Fryavegen 179 2647 SØR-FRON 61.5475, 10.0446 15 / 4
Fryavegen 180 2647 SØR-FRON 61.5444, 10.0448 17 / 8
Fryavegen 181 2647 SØR-FRON 61.5476, 10.0454 15 / 2
Fryavegen 182 2647 SØR-FRON 61.5439, 10.0448 17 / 15
Fryavegen 183 2647 SØR-FRON 61.5476, 10.0458 15 / 2
Fryavegen 184 2647 SØR-FRON 61.5429, 10.0466 16 / 8
Fryavegen 185 2647 SØR-FRON 61.5482, 10.0464 18 / 17
Fryavegen 186 2647 SØR-FRON 61.5428, 10.0462 16 / 8
Fryavegen 188 2647 SØR-FRON 61.5437, 10.0440 19 / 12
Fryavegen 214 2647 SØR-FRON 61.5484, 10.0400 19 / 23

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken