Hallerdalsveien 110
3370 VIKERSUND

Hallerdalsveien 110, 3370 VIKERSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hallerdalsveien 110, 3370 VIKERSUND:

  • Postnummer: 3370 VIKERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 146 / 22 i 0623
  • Grunnkrins: 406 VESTRE SNARUM
  • Valkrins: 1 SYSLE
  • Kyrkjesogn: 4050301 Modum
  • Tettstad:

Hallerdalsveien

Hallerdalsveien er ein veg i Modum kommune med 1 ulike adresser.
Husnummer frå 110 til 110.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hallerdalsveien 110 3370 VIKERSUND 60.0876, 9.7895 146 / 22

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken