Slettevegen 27
3528 HEDALEN

Slettevegen 27, 3528 HEDALEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Slettevegen 27, 3528 HEDALEN:

  • Postnummer: 3528 HEDALEN
  • Gards-/bruksnummer: 86 / 91 i 0540
  • Grunnkrins: 307 HEDALSFJELLET
  • Valkrins: 3 Hedalen
  • Kyrkjesogn: 3100202 Hedalen
  • Tettstad:

Slettevegen

Slettevegen er ein veg i Sør-Aurdal kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 27 til 273.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Slettevegen 27 3528 HEDALEN 60.5980, 9.6279 86 / 91
Slettevegen 29 3528 HEDALEN 60.5972, 9.6280 86 / 90
Slettevegen 40 3528 HEDALEN 60.5975, 9.6305 86 / 38
Slettevegen 42 3528 HEDALEN 60.5971, 9.6303 86 / 37
Slettevegen 48 3528 HEDALEN 60.5974, 9.6323 86 / 121
Slettevegen 54 3528 HEDALEN 60.5967, 9.6317 86 / 36
Slettevegen 62 3528 HEDALEN 60.5960, 9.6318 86 / 122
Slettevegen 64 3528 HEDALEN 60.5956, 9.6309 86 / 123
Slettevegen 68 3528 HEDALEN 60.5951, 9.6305 86 / 124
Slettevegen 213 3528 HEDALEN 60.5878, 9.6226 86 / 103
Slettevegen 221 3528 HEDALEN 60.5878, 9.6243 86 / 107
Slettevegen 251 3528 HEDALEN 60.5890, 9.6297 86 / 57
Slettevegen 273 3528 HEDALEN 60.5893, 9.6339 86 / 61

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken