Grimsrudvegen 571
2930 BAGN

Grimsrudvegen 571, 2930 BAGN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grimsrudvegen 571, 2930 BAGN:

  • Postnummer: 2930 BAGN
  • Gards-/bruksnummer: 69 / 1 i 0540
  • Grunnkrins: 201 GRIMSRUD
  • Valkrins: 2 Begnadalen
  • Kyrkjesogn: 3100203 Begnadalen
  • Tettstad:

Grimsrudvegen

Grimsrudvegen er ein veg i Sør-Aurdal kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 352 til 884.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grimsrudvegen 352 2930 BAGN 60.6950, 9.7688 69 / 1
Grimsrudvegen 360 2930 BAGN 60.7035, 9.7667 67 / 1
Grimsrudvegen 366 2930 BAGN 60.7155, 9.7638 67 / 32
Grimsrudvegen 571 2930 BAGN 60.7009, 9.7972 69 / 1
Grimsrudvegen 662 2930 BAGN 60.7092, 9.7957 69 / 1
Grimsrudvegen 884 2930 BAGN 60.7179, 9.8115 69 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken