Stavlundvegen 11
7540 KLÆBU

Stavlundvegen 11, 7540 KLÆBU er ei adresse i Klæbu.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stavlundvegen 11, 7540 KLÆBU:

  • Postnummer: 7540 KLÆBU
  • Gards-/bruksnummer: 10 / 3 i 5030 Klæbu
  • Grunnkrins: 101 LYSKLETT
  • Valkrins: 2 SLETTEN
  • Kyrkjesogn: 9030601 Klæbu
  • Tettstad:

Stavlundvegen

Stavlundvegen er ein veg i Klæbu kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 95.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stavlundvegen 3 7540 KLÆBU 63.3287, 10.4997 12 / 6
Stavlundvegen 5 7540 KLÆBU 63.3287, 10.4997 12 / 6
Stavlundvegen 9 7540 KLÆBU 63.3292, 10.4999 10 / 3
Stavlundvegen 11 7540 KLÆBU 63.3292, 10.4999 10 / 3
Stavlundvegen 13 7540 KLÆBU 63.3293, 10.5002 10 / 3
Stavlundvegen 67 7540 KLÆBU 63.3325, 10.5077 11 / 4
Stavlundvegen 69 7540 KLÆBU 63.3326, 10.5078 11 / 4
Stavlundvegen 89 7540 KLÆBU 63.3309, 10.5140 11 / 3
Stavlundvegen 90 7540 KLÆBU 63.3332, 10.5125 11 / 1
Stavlundvegen 92 7540 KLÆBU 63.3332, 10.5127 11 / 1
Stavlundvegen 93 7540 KLÆBU 63.3324, 10.5135 11 / 5
Stavlundvegen 95 7540 KLÆBU 63.3326, 10.5137 11 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken