Solstadveien 12A
1395 HVALSTAD

Solstadveien 12A, 1395 HVALSTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Solstadveien 12A, 1395 HVALSTAD:

  • Postnummer: 1395 HVALSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 265 i 0220
  • Grunnkrins: 407 NEDRE SOLSTAD
  • Valkrins: 3 HOFSTAD
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad: Oslo

Solstadveien

Solstadveien er ein veg i Asker kommune med 80 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 79.

Adressene i Solstadveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Solstadveien 2 1396 BILLINGSTAD 59.8679, 10.4636 34 / 79
Solstadveien 4 1396 BILLINGSTAD 59.8676, 10.4629 34 / 82
Solstadveien 8 1395 HVALSTAD 59.8669, 10.4614 34 / 16
Solstadveien 12A 1395 HVALSTAD 59.8658, 10.4611 34 / 265
Solstadveien 12B 1395 HVALSTAD 59.8658, 10.4608 34 / 264
Solstadveien 12C 1395 HVALSTAD 59.8657, 10.4603 34 / 27
Solstadveien 13 1395 HVALSTAD 59.8661, 10.4586 34 / 262
Solstadveien 14 1395 HVALSTAD 59.8664, 10.4633 34 / 21
Solstadveien 15 1395 HVALSTAD 59.8659, 10.4588 34 / 262
Solstadveien 16 1395 HVALSTAD 59.8651, 10.4599 33 / 3
Solstadveien 17 1395 HVALSTAD 59.8658, 10.4591 34 / 262
Solstadveien 19 1395 HVALSTAD 59.8659, 10.4581 34 / 15
Solstadveien 21 1395 HVALSTAD 59.8648, 10.4583 34 / 252
Solstadveien 22A 1395 HVALSTAD 59.8651, 10.4591 33 / 15
Solstadveien 22B 1395 HVALSTAD 59.8651, 10.4591 33 / 15
Solstadveien 23 1395 HVALSTAD 59.8647, 10.4577 34 / 253
Solstadveien 24A 1395 HVALSTAD 59.8648, 10.4588 33 / 15
Solstadveien 24B 1395 HVALSTAD 59.8648, 10.4588 33 / 15
Solstadveien 25 1395 HVALSTAD 59.8645, 10.4580 34 / 22
Solstadveien 26 1395 HVALSTAD 59.8644, 10.4589 33 / 22
Solstadveien 27 1395 HVALSTAD 59.8638, 10.4581 34 / 88
Solstadveien 28 1395 HVALSTAD 59.8643, 10.4590 33 / 136
Solstadveien 29 1395 HVALSTAD 59.8636, 10.4575 34 / 89
Solstadveien 30A 1395 HVALSTAD 59.8631, 10.4595 33 / 141
Solstadveien 30B 1395 HVALSTAD 59.8629, 10.4594 33 / 140
Solstadveien 31A 1395 HVALSTAD 59.8635, 10.4571 34 / 18
Solstadveien 31B 1395 HVALSTAD 59.8633, 10.4569 34 / 96
Solstadveien 31C 1395 HVALSTAD 59.8631, 10.4569 34 / 95
Solstadveien 32A 1395 HVALSTAD 59.8627, 10.4595 33 / 139
Solstadveien 32B 1395 HVALSTAD 59.8625, 10.4595 33 / 138
Solstadveien 32C 1395 HVALSTAD 59.8625, 10.4596 33 / 138
Solstadveien 32D 1395 HVALSTAD 59.8622, 10.4594 34 / 34
Solstadveien 32E 1395 HVALSTAD 59.8622, 10.4595 34 / 34
Solstadveien 32F 1395 HVALSTAD 59.8621, 10.4597 34 / 34
Solstadveien 32G 1395 HVALSTAD 59.8620, 10.4599 34 / 34
Solstadveien 32H 1395 HVALSTAD 59.8619, 10.4599 34 / 34
Solstadveien 32I 1395 HVALSTAD 59.8618, 10.4599 34 / 34
Solstadveien 33A 1395 HVALSTAD 59.8632, 10.4575 34 / 94
Solstadveien 33B 1395 HVALSTAD 59.8633, 10.4580 34 / 93
Solstadveien 33C 1395 HVALSTAD 59.8635, 10.4581 34 / 90
Solstadveien 33D 1395 HVALSTAD 59.8636, 10.4585 34 / 91
Solstadveien 33E 1395 HVALSTAD 59.8633, 10.4585 34 / 92
Solstadveien 34 1395 HVALSTAD 59.8620, 10.4592 34 / 259
Solstadveien 35 1395 HVALSTAD 59.8622, 10.4584 34 / 17
Solstadveien 36A 1395 HVALSTAD 59.8617, 10.4588 34 / 37
Solstadveien 36B 1395 HVALSTAD 59.8617, 10.4594 34 / 164
Solstadveien 37 1395 HVALSTAD 59.8616, 10.4579 34 / 131
Solstadveien 38A 1395 HVALSTAD 59.8614, 10.4584 34 / 33
Solstadveien 38B 1395 HVALSTAD 59.8614, 10.4588 34 / 227
Solstadveien 40 1395 HVALSTAD 59.8616, 10.4598 34 / 41
Solstadveien 41A 1395 HVALSTAD 59.8609, 10.4595 34 / 113
Solstadveien 41B 1395 HVALSTAD 59.8608, 10.4596 34 / 218
Solstadveien 42 1395 HVALSTAD 59.8617, 10.4628 33 / 18
Solstadveien 43 1395 HVALSTAD 59.8611, 10.4599 34 / 114
Solstadveien 44A 1395 HVALSTAD 59.8600, 10.4603 34 / 117
Solstadveien 44B 1395 HVALSTAD 59.8602, 10.4601 34 / 118
Solstadveien 44C 1395 HVALSTAD 59.8606, 10.4601 34 / 40
Solstadveien 44D 1395 HVALSTAD 59.8607, 10.4602 34 / 198
Solstadveien 46 1395 HVALSTAD 59.8603, 10.4598 34 / 32
Solstadveien 47 1395 HVALSTAD 59.8603, 10.4586 34 / 62
Solstadveien 48A 1395 HVALSTAD 59.8601, 10.4594 34 / 31
Solstadveien 48B 1395 HVALSTAD 59.8599, 10.4593 34 / 99
Solstadveien 50 1395 HVALSTAD 59.8597, 10.4596 34 / 38
Solstadveien 51 1395 HVALSTAD 59.8595, 10.4590 34 / 140
Solstadveien 52A 1395 HVALSTAD 59.8596, 10.4602 34 / 29
Solstadveien 52B 1395 HVALSTAD 59.8596, 10.4605 34 / 29
Solstadveien 53 1395 HVALSTAD 59.8595, 10.4586 34 / 139
Solstadveien 55 1395 HVALSTAD 59.8598, 10.4585 34 / 141
Solstadveien 57 1395 HVALSTAD 59.8600, 10.4586 34 / 142
Solstadveien 59 1395 HVALSTAD 59.8601, 10.4580 34 / 183
Solstadveien 61 1395 HVALSTAD 59.8599, 10.4577 34 / 220
Solstadveien 63 1395 HVALSTAD 59.8597, 10.4579 34 / 216
Solstadveien 65 1395 HVALSTAD 59.8595, 10.4581 34 / 230
Solstadveien 67 1395 HVALSTAD 59.8595, 10.4575 34 / 8
Solstadveien 69 1395 HVALSTAD 59.8591, 10.4579 34 / 184
Solstadveien 71 1395 HVALSTAD 59.8591, 10.4590 34 / 143
Solstadveien 73 1395 HVALSTAD 59.8593, 10.4594 34 / 144
Solstadveien 75 1395 HVALSTAD 59.8591, 10.4595 34 / 24
Solstadveien 77 1395 HVALSTAD 59.8593, 10.4603 34 / 1
Solstadveien 79 1395 HVALSTAD 59.8591, 10.4606 34 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken