Støhøgda 23
2330 VALLSET

Støhøgda 23, 2330 VALLSET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Støhøgda 23, 2330 VALLSET:

  • Postnummer: 2330 VALLSET
  • Gards-/bruksnummer: 378 / 33 i 0417
  • Grunnkrins: 511 HARASET
  • Valkrins: 9 VALLSET
  • Kyrkjesogn: 3010502 Vallset
  • Tettstad:

Støhøgda

Støhøgda er ein veg i Stange kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 40.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Støhøgda 2 2330 VALLSET 60.6604, 11.3908 404 / 114
Støhøgda 6 2330 VALLSET 60.6604, 11.4003 378 / 5
Støhøgda 8 2330 VALLSET 60.6599, 11.3917 404 / 193
Støhøgda 9 2330 VALLSET 60.6602, 11.3897 404 / 100
Støhøgda 10 2330 VALLSET 60.6601, 11.3905 404 / 112
Støhøgda 12 2330 VALLSET 60.6596, 11.3917 404 / 194
Støhøgda 15 2330 VALLSET 60.6592, 11.3906 404 / 65
Støhøgda 16 2330 VALLSET 60.6587, 11.3919 404 / 102
Støhøgda 18 2330 VALLSET 60.6583, 11.3918 385 / 3
Støhøgda 19 2330 VALLSET 60.6582, 11.3899 378 / 24
Støhøgda 21 2330 VALLSET 60.6574, 11.3904 378 / 39
Støhøgda 23 2330 VALLSET 60.6574, 11.3911 378 / 33
Støhøgda 25 2330 VALLSET 60.6571, 11.3915 378 / 36
Støhøgda 26 2330 VALLSET 60.6570, 1,000.0000 367 / 4
Støhøgda 27 2330 VALLSET 60.6569, 11.3919 378 / 38
Støhøgda 28 2330 VALLSET 60.6568, 11.3929 404 / 190
Støhøgda 29 2330 VALLSET 60.6567, 11.3921 378 / 40
Støhøgda 30 2330 VALLSET 60.6565, 11.3934 404 / 111
Støhøgda 33 2330 VALLSET 60.6556, 11.3930 378 / 14
Støhøgda 35 2330 VALLSET 60.6552, 11.3937 378 / 26
Støhøgda 37 2330 VALLSET 60.6549, 11.3942 378 / 42
Støhøgda 40 2330 VALLSET 60.6536, 11.3959 378 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken