Breivikvegen 19
7777 NORD-STATLAND

Breivikvegen 19, 7777 NORD-STATLAND er ei adresse i Namdalseid.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Breivikvegen 19, 7777 NORD-STATLAND:

  • Postnummer: 7777 NORD-STATLAND
  • Gards-/bruksnummer: 181 / 12 i 5040 Namdalseid
  • Grunnkrins: 108 BUVIK
  • Valkrins: 4 BUVIK
  • Kyrkjesogn: 9100403 Statland
  • Tettstad:

Breivikvegen

Breivikvegen er ein veg i Namdalseid kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 19 til 481.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Breivikvegen 19 7777 NORD-STATLAND 64.4433, 11.1574 181 / 12
Breivikvegen 27 7777 NORD-STATLAND 64.4439, 11.1587 181 / 27
Breivikvegen 33 7777 NORD-STATLAND 64.4440, 11.1600 181 / 2
Breivikvegen 65 7777 NORD-STATLAND 64.4448, 11.1651 181 / 42
Breivikvegen 87 7777 NORD-STATLAND 64.4464, 11.1684 181 / 50
Breivikvegen 105 7777 NORD-STATLAND 64.4492, 11.1716 181 / 45
Breivikvegen 125 7777 NORD-STATLAND 64.4491, 11.1736 181 / 3
Breivikvegen 134 7777 NORD-STATLAND 64.4490, 11.1749 181 / 3
Breivikvegen 156 7777 NORD-STATLAND 64.4507, 11.1787 181 / 15
Breivikvegen 164 7777 NORD-STATLAND 64.4510, 11.1796 181 / 56
Breivikvegen 212 7777 NORD-STATLAND 64.4541, 11.1825 181 / 31
Breivikvegen 218 7777 NORD-STATLAND 64.4549, 11.1828 181 / 41
Breivikvegen 230 7777 NORD-STATLAND 64.4565, 11.1856 181 / 44
Breivikvegen 263 7777 NORD-STATLAND 64.4582, 11.1863 181 / 52
Breivikvegen 267 7777 NORD-STATLAND 64.4575, 11.1858 181 / 54
Breivikvegen 268 7777 NORD-STATLAND 64.4584, 11.1878 181 / 49
Breivikvegen 270 7777 NORD-STATLAND 64.4589, 11.1880 181 / 59
Breivikvegen 274 7777 NORD-STATLAND 64.4596, 11.1888 181 / 48
Breivikvegen 276 7777 NORD-STATLAND 64.4597, 11.1896 181 / 43
Breivikvegen 338 7777 NORD-STATLAND 64.4652, 11.1914 181 / 28
Breivikvegen 396 7777 NORD-STATLAND 64.4678, 11.1873 181 / 5
Breivikvegen 481 7777 NORD-STATLAND 64.4728, 11.1769 183 / 99

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken