0
7750 NAMDALSEID

0, 7750 NAMDALSEID er ei adresse i Namdalseid.

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 7750 NAMDALSEID:

  • Postnummer: 7750 NAMDALSEID
  • Gards-/bruksnummer: 154 / 39 i 5040 Namdalseid
  • Grunnkrins: 107 SJØÅSEN
  • Valkrins: 3 SJØÅSEN
  • Kyrkjesogn: 9100402 Namdalseid
  • Tettstad:

er i Namdalseid kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 7750 NAMDALSEID 64.1643, 11.2747 134 / 10
0 7750 NAMDALSEID 64.3095, 11.2212 157 / 60
0 7750 NAMDALSEID 64.2731, 11.3397 161 / 3
0 7750 NAMDALSEID 64.2222, 11.2243 165 / 15
0 7750 NAMDALSEID 64.3043, 11.2362 157 / 4
0 7750 NAMDALSEID 64.3615, 11.2585 154 / 1
0 7750 NAMDALSEID 64.2278, 11.2134 145 / 1
0 7750 NAMDALSEID 64.3609, 11.2587 154 / 39
0 7750 NAMDALSEID 64.2597, 11.1183 149 / 15
0 7750 NAMDALSEID 64.3311, 11.2574 156 / 2
0 7750 NAMDALSEID 64.3716, 11.1342 154 / 6
0 7750 NAMDALSEID 64.3331, 11.1849 152 / 1
0 7750 NAMDALSEID 64.3562, 11.2012 154 / 36
0 7777 NORD-STATLAND 64.4930, 11.1689 183 / 51
0 7777 NORD-STATLAND 64.4930, 11.1597 183 / 7
0 7777 NORD-STATLAND 64.4975, 11.1488 183 / 63
0 7777 NORD-STATLAND 64.4977, 11.1505 183 / 111

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken