Altin 316
7750 NAMDALSEID

Altin 316, 7750 NAMDALSEID er ei adresse i Namdalseid.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Altin 316, 7750 NAMDALSEID:

  • Postnummer: 7750 NAMDALSEID
  • Gards-/bruksnummer: 154 / 51 i 5040 Namdalseid
  • Grunnkrins: 107 SJØÅSEN
  • Valkrins: 3 SJØÅSEN
  • Kyrkjesogn: 9100402 Namdalseid
  • Tettstad:

Altin

Altin er ein veg i Namdalseid kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 27 til 320.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Altin 27 7750 NAMDALSEID 64.3645, 11.2358 154 / 1
Altin 29 7750 NAMDALSEID 64.3647, 11.2365 154 / 1
Altin 50 7750 NAMDALSEID 64.3633, 11.2439 154 / 7
Altin 52 7750 NAMDALSEID 64.3633, 11.2456 154 / 7
Altin 54 7750 NAMDALSEID 64.3638, 11.2440 154 / 13
Altin 82 7750 NAMDALSEID 64.3657, 11.2457 154 / 38
Altin 89 7750 NAMDALSEID 64.3661, 11.2465 154 / 41
Altin 304 7750 NAMDALSEID 64.3755, 11.2793 154 / 39
Altin 312 7750 NAMDALSEID 64.3776, 11.2828 154 / 4
Altin 314 7750 NAMDALSEID 64.3784, 11.2842 154 / 18
Altin 316 7750 NAMDALSEID 64.3779, 11.2844 154 / 51
Altin 318 7750 NAMDALSEID 64.3791, 11.2904 154 / 17
Altin 320 7750 NAMDALSEID 64.3792, 11.2910 154 / 16

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken