Gamle Hallingdalsveien 12
3534 SOKNA

Gamle Hallingdalsveien 12, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gamle Hallingdalsveien 12, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 165 / 9 i 0605
  • Grunnkrins: 704 KIRKEMOEN
  • Valkrins: 1 SOKNA
  • Kyrkjesogn: 4070203 Lunder
  • Tettstad:

Gamle Hallingdalsveien

Gamle Hallingdalsveien er ein veg i Ringerike kommune med 70 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 152.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gamle Hallingdalsveien 2 3534 SOKNA 60.2404, 9.9160 167 / 1
Gamle Hallingdalsveien 3 3534 SOKNA 60.2412, 9.9081 166 / 1
Gamle Hallingdalsveien 6 3534 SOKNA 60.2377, 9.8974 166 / 2
Gamle Hallingdalsveien 9 3534 SOKNA 60.2391, 9.8957 165 / 7
Gamle Hallingdalsveien 10 3534 SOKNA 60.2379, 9.8949 165 / 9
Gamle Hallingdalsveien 12 3534 SOKNA 60.2378, 9.8952 165 / 9
Gamle Hallingdalsveien 14 3534 SOKNA 60.2372, 9.8948 165 / 8
Gamle Hallingdalsveien 15 3534 SOKNA 60.2384, 9.8931 165 / 12
Gamle Hallingdalsveien 17 3534 SOKNA 60.2407, 9.8912 165 / 1
Gamle Hallingdalsveien 18 3534 SOKNA 60.2374, 9.8929 164 / 3
Gamle Hallingdalsveien 21 3534 SOKNA 60.2375, 9.8905 164 / 5
Gamle Hallingdalsveien 23 3534 SOKNA 60.2390, 9.8877 164 / 1
Gamle Hallingdalsveien 25 3534 SOKNA 60.2395, 9.8874 164 / 1
Gamle Hallingdalsveien 26 3534 SOKNA 60.2364, 9.8891 164 / 1
Gamle Hallingdalsveien 29 3534 SOKNA 60.2355, 9.8843 164 / 4
Gamle Hallingdalsveien 35 3534 SOKNA 60.2321, 9.8734 163 / 10
Gamle Hallingdalsveien 37 3534 SOKNA 60.2317, 9.8723 163 / 13
Gamle Hallingdalsveien 39 3534 SOKNA 60.2347, 9.8655 162 / 2
Gamle Hallingdalsveien 45 3534 SOKNA 60.2302, 9.8588 162 / 9
Gamle Hallingdalsveien 46 3534 SOKNA 60.2282, 9.8552 162 / 11
Gamle Hallingdalsveien 47 3534 SOKNA 60.2286, 9.8538 162 / 28
Gamle Hallingdalsveien 51 3534 SOKNA 60.2290, 9.8508 162 / 3
Gamle Hallingdalsveien 54 3534 SOKNA 60.2250, 9.8481 162 / 4
Gamle Hallingdalsveien 55 3534 SOKNA 60.2280, 9.8441 162 / 7
Gamle Hallingdalsveien 61 3534 SOKNA 60.2246, 9.8444 162 / 26
Gamle Hallingdalsveien 63 3534 SOKNA 60.2247, 9.8440 162 / 23
Gamle Hallingdalsveien 65 3534 SOKNA 60.2245, 9.8438 162 / 5
Gamle Hallingdalsveien 67 3534 SOKNA 60.2240, 9.8432 162 / 16
Gamle Hallingdalsveien 71 3534 SOKNA 60.2235, 9.8425 161 / 9
Gamle Hallingdalsveien 75 3534 SOKNA 60.2239, 9.8409 161 / 62
Gamle Hallingdalsveien 77 3534 SOKNA 60.2234, 9.8414 161 / 14
Gamle Hallingdalsveien 78 3534 SOKNA 60.2225, 9.8422 161 / 13
Gamle Hallingdalsveien 80 3534 SOKNA 60.2222, 9.8413 161 / 56
Gamle Hallingdalsveien 82 3534 SOKNA 60.2221, 9.8407 161 / 12
Gamle Hallingdalsveien 84 3534 SOKNA 60.2220, 9.8401 161 / 60
Gamle Hallingdalsveien 86 3534 SOKNA 60.2214, 9.8390 161 / 61
Gamle Hallingdalsveien 90 3534 SOKNA 60.2204, 9.8372 161 / 76
Gamle Hallingdalsveien 94 3534 SOKNA 60.2210, 9.8358 161 / 88
Gamle Hallingdalsveien 95 3534 SOKNA 60.2213, 9.8263 161 / 8
Gamle Hallingdalsveien 97 3534 SOKNA 60.2212, 9.8257 161 / 8
Gamle Hallingdalsveien 101 3534 SOKNA 60.2182, 9.8295 161 / 21
Gamle Hallingdalsveien 104 3534 SOKNA 60.2071, 9.8364 161 / 4
Gamle Hallingdalsveien 105 3534 SOKNA 60.2140, 9.8227 161 / 91
Gamle Hallingdalsveien 106 3534 SOKNA 60.2073, 9.8419 161 / 5
Gamle Hallingdalsveien 107 3534 SOKNA 60.2140, 9.8225 161 / 91
Gamle Hallingdalsveien 108 3534 SOKNA 60.2076, 9.8414 161 / 64
Gamle Hallingdalsveien 109 3534 SOKNA 60.2142, 9.8218 161 / 90
Gamle Hallingdalsveien 111 3534 SOKNA 60.2150, 9.8197 161 / 1
Gamle Hallingdalsveien 113 3534 SOKNA 60.2135, 9.8144 161 / 10
Gamle Hallingdalsveien 115 3534 SOKNA 60.2106, 9.8104 161 / 95
Gamle Hallingdalsveien 117 3534 SOKNA 60.2115, 9.8105 161 / 94
Gamle Hallingdalsveien 120 3534 SOKNA 60.2074, 9.8054 161 / 36
Gamle Hallingdalsveien 122 3534 SOKNA 60.2070, 9.8068 161 / 37
Gamle Hallingdalsveien 124 3534 SOKNA 60.2064, 9.8057 161 / 35
Gamle Hallingdalsveien 127 3534 SOKNA 60.2081, 9.8036 161 / 33
Gamle Hallingdalsveien 128 3534 SOKNA 60.2073, 9.8043 161 / 54
Gamle Hallingdalsveien 130 3534 SOKNA 60.2071, 9.8038 161 / 55
Gamle Hallingdalsveien 131 3534 SOKNA 60.2074, 9.8013 161 / 87
Gamle Hallingdalsveien 132 3534 SOKNA 60.2064, 9.8041 161 / 40
Gamle Hallingdalsveien 133 3534 SOKNA 60.2078, 9.8005 161 / 44
Gamle Hallingdalsveien 134 3534 SOKNA 60.2053, 9.8033 161 / 46
Gamle Hallingdalsveien 135 3534 SOKNA 60.2072, 9.8003 161 / 43
Gamle Hallingdalsveien 136 3534 SOKNA 60.2051, 9.8027 161 / 45
Gamle Hallingdalsveien 137 3534 SOKNA 60.2077, 9.7969 161 / 41
Gamle Hallingdalsveien 139 3534 SOKNA 60.2087, 9.7945 161 / 29
Gamle Hallingdalsveien 140 3534 SOKNA 60.2059, 9.8011 161 / 52
Gamle Hallingdalsveien 143 3534 SOKNA 60.2055, 9.7961 161 / 28
Gamle Hallingdalsveien 146 3534 SOKNA 60.2023, 9.7957 161 / 27
Gamle Hallingdalsveien 150 3534 SOKNA 60.2014, 9.7956 161 / 22
Gamle Hallingdalsveien 152 3534 SOKNA 60.2010, 9.7951 161 / 16

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken