Frierveien 17
3965 HERRE

Frierveien 17, 3965 HERRE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Frierveien 17, 3965 HERRE:

  • Postnummer: 3965 HERRE
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 77 i 0814
  • Grunnkrins: 101 HERRE
  • Valkrins: 1 Herre
  • Kyrkjesogn: 5090302 Herre
  • Tettstad: Herre

Frierveien

Frierveien er ein veg i Bamble kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Frierveien 1 3965 HERRE 59.1128, 9.5547 1 / 85
Frierveien 3 3965 HERRE 59.1126, 9.5550 1 / 84
Frierveien 4 3965 HERRE 59.1129, 9.5552 1 / 91
Frierveien 5 3965 HERRE 59.1125, 9.5556 1 / 83
Frierveien 6 3965 HERRE 59.1128, 9.5557 1 / 93
Frierveien 7 3965 HERRE 59.1124, 9.5560 1 / 82
Frierveien 8 3965 HERRE 59.1130, 9.5558 1 / 92
Frierveien 9 3965 HERRE 59.1124, 9.5569 1 / 81
Frierveien 10 3965 HERRE 59.1131, 9.5554 1 / 90
Frierveien 11 3965 HERRE 59.1125, 9.5573 1 / 80
Frierveien 12 3965 HERRE 59.1133, 9.5548 1 / 89
Frierveien 13 3965 HERRE 59.1128, 9.5574 1 / 79
Frierveien 15 3965 HERRE 59.1131, 9.5572 1 / 78
Frierveien 17 3965 HERRE 59.1134, 9.5558 1 / 77
Frierveien 19 3965 HERRE 59.1136, 9.5552 1 / 76
Frierveien 21 3965 HERRE 59.1137, 9.5548 1 / 75

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken