Nystøgovegen 30
2985 TYINKRYSSET

Nystøgovegen 30, 2985 TYINKRYSSET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nystøgovegen 30, 2985 TYINKRYSSET:

  • Postnummer: 2985 TYINKRYSSET
  • Gards-/bruksnummer: 3 / 57 i 0545
  • Grunnkrins: 112 ØVRE DALEN
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100603 Øye
  • Tettstad:

Nystøgovegen

Nystøgovegen er ein veg i Vang kommune med 67 ulike adresser.
Husnummer frå 12 til 590.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nystøgovegen 12 2985 TYINKRYSSET 61.2005, 8.2351 3 / 27
Nystøgovegen 14 2985 TYINKRYSSET 61.2005, 8.2336 3 / 30
Nystøgovegen 15 2985 TYINKRYSSET 61.2007, 8.2348 3 / 28
Nystøgovegen 16 2985 TYINKRYSSET 61.2008, 8.2335 3 / 31
Nystøgovegen 17 2985 TYINKRYSSET 61.2009, 8.2342 3 / 32
Nystøgovegen 19 2985 TYINKRYSSET 61.2011, 8.2331 3 / 47
Nystøgovegen 21 2985 TYINKRYSSET 61.2005, 8.2330 3 / 40
Nystøgovegen 23 2985 TYINKRYSSET 61.2007, 8.2322 3 / 44
Nystøgovegen 25 2985 TYINKRYSSET 61.2010, 8.2323 3 / 46
Nystøgovegen 30 2985 TYINKRYSSET 61.2005, 8.2361 3 / 57
Nystøgovegen 41 2985 TYINKRYSSET 61.1994, 8.2334 5 / 24
Nystøgovegen 43 2985 TYINKRYSSET 61.1992, 8.2333 5 / 25
Nystøgovegen 45 2985 TYINKRYSSET 61.1990, 8.2324 5 / 43
Nystøgovegen 47 2985 TYINKRYSSET 61.1982, 8.2323 5 / 46
Nystøgovegen 51 2985 TYINKRYSSET 61.1980, 8.2315 5 / 36
Nystøgovegen 61 2985 TYINKRYSSET 61.1974, 8.2308 6 / 58
Nystøgovegen 63 2985 TYINKRYSSET 61.1971, 8.2306 6 / 55
Nystøgovegen 65 2985 TYINKRYSSET 61.1972, 8.2301 6 / 45
Nystøgovegen 71 2985 TYINKRYSSET 61.1958, 8.2303 5 / 37
Nystøgovegen 73 2985 TYINKRYSSET 61.1956, 8.2298 5 / 38
Nystøgovegen 113 2985 TYINKRYSSET 61.1943, 8.2286 5 / 4
Nystøgovegen 115 2985 TYINKRYSSET 61.1945, 8.2282 5 / 4
Nystøgovegen 117 2985 TYINKRYSSET 61.1944, 8.2281 5 / 4
Nystøgovegen 119 2985 TYINKRYSSET 61.1944, 8.2275 4 / 1
Nystøgovegen 120 2985 TYINKRYSSET 61.1939, 8.2263 4 / 90
Nystøgovegen 121 2985 TYINKRYSSET 61.1945, 8.2272 4 / 1
Nystøgovegen 122 2985 TYINKRYSSET 61.1941, 8.2264 4 / 12
Nystøgovegen 125 2985 TYINKRYSSET 61.1955, 8.2233 4 / 14
Nystøgovegen 135 2985 TYINKRYSSET 61.1940, 8.2239 3 / 92
Nystøgovegen 145 2985 TYINKRYSSET 61.1927, 8.2225 4 / 13
Nystøgovegen 155 2985 TYINKRYSSET 61.1922, 8.2214 2 / 99
Nystøgovegen 165 2985 TYINKRYSSET 61.1916, 8.2208 2 / 94
Nystøgovegen 170 2985 TYINKRYSSET 61.1905, 8.2205 2 / 87
Nystøgovegen 171 2985 TYINKRYSSET 61.1911, 8.2197 2 / 86
Nystøgovegen 172 2985 TYINKRYSSET 61.1903, 8.2202 2 / 87
Nystøgovegen 173 2985 TYINKRYSSET 61.1913, 8.2195 2 / 85
Nystøgovegen 181 2985 TYINKRYSSET 61.1909, 8.2181 2 / 100
Nystøgovegen 200 2985 TYINKRYSSET 61.1897, 8.2159 2 / 80
Nystøgovegen 241 2985 TYINKRYSSET 61.1890, 8.2084 2 / 91
Nystøgovegen 243 2985 TYINKRYSSET 61.1888, 8.2073 2 / 1
Nystøgovegen 261 2985 TYINKRYSSET 61.1882, 8.2051 2 / 77
Nystøgovegen 265 2985 TYINKRYSSET 61.1880, 8.2040 1 / 82
Nystøgovegen 269 2985 TYINKRYSSET 61.1879, 8.2030 1 / 67
Nystøgovegen 270 2985 TYINKRYSSET 61.1872, 8.2042 1 / 119
Nystøgovegen 272 2985 TYINKRYSSET 61.1873, 8.2033 1 / 81
Nystøgovegen 274 2985 TYINKRYSSET 61.1871, 8.2022 1 / 61
Nystøgovegen 305 2985 TYINKRYSSET 61.1860, 8.1970 1 / 49
Nystøgovegen 321 2985 TYINKRYSSET 61.1861, 8.1945 1 / 14
Nystøgovegen 331 2985 TYINKRYSSET 61.1858, 8.1930 1 / 42
Nystøgovegen 350 2985 TYINKRYSSET 61.1849, 8.1907 1 / 26
Nystøgovegen 352 2985 TYINKRYSSET 61.1840, 8.1883 1 / 83
Nystøgovegen 380 2985 TYINKRYSSET 61.1832, 8.1852 1 / 39
Nystøgovegen 382 2985 TYINKRYSSET 61.1830, 8.1839 1 / 41
Nystøgovegen 500 2985 TYINKRYSSET 61.1805, 8.1664 1 / 38
Nystøgovegen 540 2985 TYINKRYSSET 61.1781, 8.1585 1 / 6
Nystøgovegen 542 2985 TYINKRYSSET 61.1782, 8.1573 1 / 40
Nystøgovegen 543 2985 TYINKRYSSET 61.1788, 8.1571 1 / 116
Nystøgovegen 544 2985 TYINKRYSSET 61.1780, 8.1567 1 / 3
Nystøgovegen 545 2985 TYINKRYSSET 61.1788, 8.1553 1 / 15
Nystøgovegen 561 2985 TYINKRYSSET 61.1789, 8.1544 1 / 10
Nystøgovegen 570 2985 TYINKRYSSET 61.1780, 8.1509 1 / 60
Nystøgovegen 580 2985 TYINKRYSSET 61.1781, 8.1489 1 / 25
Nystøgovegen 581 2985 TYINKRYSSET 61.1789, 8.1524 1 / 30
Nystøgovegen 583 2985 TYINKRYSSET 61.1795, 8.1511 1 / 84
Nystøgovegen 585 2985 TYINKRYSSET 61.1791, 8.1495 1 / 45
Nystøgovegen 587 2985 TYINKRYSSET 61.1791, 8.1472 1 / 79
Nystøgovegen 590 2985 TYINKRYSSET 61.1780, 8.1478 1 / 22

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken