Opdalstølen 91A
2985 TYINKRYSSET

Opdalstølen 91A, 2985 TYINKRYSSET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Opdalstølen 91A, 2985 TYINKRYSSET:

  • Postnummer: 2985 TYINKRYSSET
  • Gards-/bruksnummer: 3 / 22 i 0545
  • Grunnkrins: 112 ØVRE DALEN
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100603 Øye
  • Tettstad:

Opdalstølen

Opdalstølen er ein veg i Vang kommune med 35 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 91.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Opdalstølen 1 2985 TYINKRYSSET 61.2042, 8.2383 7 / 36
Opdalstølen 3 2985 TYINKRYSSET 61.2044, 8.2390 7 / 82
Opdalstølen 5 2985 TYINKRYSSET 61.2043, 8.2393 7 / 35
Opdalstølen 7 2985 TYINKRYSSET 61.2045, 8.2399 7 / 59
Opdalstølen 9 2985 TYINKRYSSET 61.2049, 8.2425 7 / 1
Opdalstølen 15 2985 TYINKRYSSET 61.2046, 8.2373 2 / 33
Opdalstølen 17 2985 TYINKRYSSET 61.2052, 8.2396 6 / 18
Opdalstølen 19 2985 TYINKRYSSET 61.2059, 8.2388 6 / 3
Opdalstølen 21 2985 TYINKRYSSET 61.2057, 8.2376 6 / 3
Opdalstølen 22 2985 TYINKRYSSET 61.2050, 8.2356 2 / 1
Opdalstølen 23 2985 TYINKRYSSET 61.2052, 8.2362 2 / 1
Opdalstølen 31 2985 TYINKRYSSET 61.2059, 8.2354 2 / 13
Opdalstølen 33 2985 TYINKRYSSET 61.2060, 8.2361 2 / 35
Opdalstølen 35 2985 TYINKRYSSET 61.2063, 8.2366 2 / 102
Opdalstølen 41 2985 TYINKRYSSET 61.2067, 8.2371 2 / 37
Opdalstølen 43 2985 TYINKRYSSET 61.2072, 8.2378 2 / 34
Opdalstølen 45 2985 TYINKRYSSET 61.2075, 8.2373 2 / 4
Opdalstølen 47 2985 TYINKRYSSET 61.2078, 8.2377 2 / 4
Opdalstølen 51 2985 TYINKRYSSET 61.2077, 8.2390 6 / 119
Opdalstølen 52 2985 TYINKRYSSET 61.2080, 8.2382 2 / 59
Opdalstølen 53 2985 TYINKRYSSET 61.2079, 8.2396 6 / 16
Opdalstølen 54 2985 TYINKRYSSET 61.2083, 8.2383 2 / 39
Opdalstølen 55 2985 TYINKRYSSET 61.2081, 8.2400 6 / 15
Opdalstølen 56 2985 TYINKRYSSET 61.2086, 8.2399 3 / 12
Opdalstølen 57 2985 TYINKRYSSET 61.2087, 8.2412 2 / 134
Opdalstølen 58 2985 TYINKRYSSET 61.2089, 8.2410 9002 / 1
Opdalstølen 59 2985 TYINKRYSSET 61.2078, 8.2407 6 / 12
Opdalstølen 61 2985 TYINKRYSSET 61.2080, 8.2373 2 / 5
Opdalstølen 63 2985 TYINKRYSSET 61.2077, 8.2359 6 / 1
Opdalstølen 64 2985 TYINKRYSSET 61.2070, 8.2360 9 / 3
Opdalstølen 66 2985 TYINKRYSSET 61.2069, 8.2352 9 / 3
Opdalstølen 80 2985 TYINKRYSSET 61.2072, 8.2335 3 / 24
Opdalstølen 91A 2985 TYINKRYSSET 61.2076, 8.2306 3 / 22
Opdalstølen 91B 2985 TYINKRYSSET 61.2075, 8.2308 3 / 22
Opdalstølen 91C 2985 TYINKRYSSET 61.2075, 8.2311 3 / 22

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken