Jøvnehaugadn 2
2973 RYFOSS

Jøvnehaugadn 2, 2973 RYFOSS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jøvnehaugadn 2, 2973 RYFOSS:

  • Postnummer: 2973 RYFOSS
  • Gards-/bruksnummer: 88 / 1 i 0545
  • Grunnkrins: 105 HEEN/LIEN
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100604 Heensåsen
  • Tettstad:

Jøvnehaugadn

Jøvnehaugadn er ein veg i Vang kommune med 1 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 2.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jøvnehaugadn 2 2973 RYFOSS 61.1751, 8.7410 88 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken