Tyinkryssvegen 25
2985 TYINKRYSSET

Tyinkryssvegen 25, 2985 TYINKRYSSET er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tyinkryssvegen 25, 2985 TYINKRYSSET:

  • Postnummer: 2985 TYINKRYSSET
  • Gards-/bruksnummer: 7 / 408 i 0545
  • Grunnkrins: 112 ØVRE DALEN
  • Valkrins: 1 VANG
  • Kyrkjesogn: 3100603 Øye
  • Tettstad:

Tyinkryssvegen

Tyinkryssvegen er ein veg i Vang kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 47.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tyinkryssvegen 3 2985 TYINKRYSSET 61.2043, 8.2437 7 / 70
Tyinkryssvegen 4 2985 TYINKRYSSET 61.2035, 8.2441 7 / 62
Tyinkryssvegen 5 2985 TYINKRYSSET 61.2041, 8.2430 7 / 148
Tyinkryssvegen 6 2985 TYINKRYSSET 61.2035, 8.2437 7 / 62
Tyinkryssvegen 8 2985 TYINKRYSSET 61.2032, 8.2443 7 / 168
Tyinkryssvegen 10 2985 TYINKRYSSET 61.2033, 8.2450 7 / 46
Tyinkryssvegen 12 2985 TYINKRYSSET 61.2030, 8.2444 7 / 45
Tyinkryssvegen 20 2985 TYINKRYSSET 61.2032, 8.2437 7 / 169
Tyinkryssvegen 21 2985 TYINKRYSSET 61.2033, 8.2430 7 / 407
Tyinkryssvegen 22 2985 TYINKRYSSET 61.2029, 8.2439 7 / 183
Tyinkryssvegen 23 2985 TYINKRYSSET 61.2032, 8.2431 7 / 406
Tyinkryssvegen 25 2985 TYINKRYSSET 61.2032, 8.2428 7 / 408
Tyinkryssvegen 30 2985 TYINKRYSSET 61.2033, 8.2418 7 / 159
Tyinkryssvegen 31 2985 TYINKRYSSET 61.2036, 8.2409 7 / 158
Tyinkryssvegen 32 2985 TYINKRYSSET 61.2032, 8.2413 7 / 160
Tyinkryssvegen 33 2985 TYINKRYSSET 61.2039, 8.2406 7 / 157
Tyinkryssvegen 34 2985 TYINKRYSSET 61.2032, 8.2407 7 / 161
Tyinkryssvegen 35 2985 TYINKRYSSET 61.2038, 8.2400 7 / 156
Tyinkryssvegen 36 2985 TYINKRYSSET 61.2032, 8.2402 7 / 162
Tyinkryssvegen 37 2985 TYINKRYSSET 61.2037, 8.2394 7 / 147
Tyinkryssvegen 38 2985 TYINKRYSSET 61.2031, 8.2395 7 / 163
Tyinkryssvegen 41 2985 TYINKRYSSET 61.2034, 8.2393 7 / 77
Tyinkryssvegen 43 2985 TYINKRYSSET 61.2037, 8.2389 7 / 49
Tyinkryssvegen 45 2985 TYINKRYSSET 61.2036, 8.2383 7 / 33
Tyinkryssvegen 47 2985 TYINKRYSSET 61.2037, 8.2374 7 / 34

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken