Ulebergveien 532
9334 ØVERBYGD

Ulebergveien 532, 9334 ØVERBYGD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ulebergveien 532, 9334 ØVERBYGD:

  • Postnummer: 9334 ØVERBYGD
  • Gards-/bruksnummer: 97 / 13 i 1924
  • Grunnkrins: 404 DIVIDAL
  • Valkrins: 5 Bjørkeng
  • Kyrkjesogn: 11090102 Øverbygd
  • Tettstad:

Ulebergveien

Ulebergveien er ein veg i Målselv kommune med 32 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 1034.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ulebergveien 9 9334 ØVERBYGD 69.0161, 19.4575 95 / 50
Ulebergveien 11 9334 ØVERBYGD 69.0163, 19.4564 95 / 49
Ulebergveien 12 9334 ØVERBYGD 69.0172, 19.4523 95 / 46
Ulebergveien 13 9334 ØVERBYGD 69.0165, 19.4554 95 / 48
Ulebergveien 32 9334 ØVERBYGD 69.0150, 19.4529 85 / 46
Ulebergveien 34 9334 ØVERBYGD 69.0144, 19.4506 85 / 28
Ulebergveien 36 9334 ØVERBYGD 69.0146, 19.4527 85 / 45
Ulebergveien 39 9334 ØVERBYGD 69.0144, 19.4541 85 / 21
Ulebergveien 50 9334 ØVERBYGD 69.0132, 19.4535 85 / 42
Ulebergveien 54 9334 ØVERBYGD 69.0122, 19.4543 85 / 31
Ulebergveien 56 9334 ØVERBYGD 69.0116, 19.4558 85 / 11
Ulebergveien 58 9334 ØVERBYGD 69.0113, 19.4569 85 / 11
Ulebergveien 77 9334 ØVERBYGD 69.0125, 19.4602 85 / 12
Ulebergveien 237 9334 ØVERBYGD 68.9995, 19.4700 96 / 3
Ulebergveien 321 9334 ØVERBYGD 68.9927, 19.4784 95 / 1
Ulebergveien 524 9334 ØVERBYGD 68.9791, 19.4757 97 / 2
Ulebergveien 526 9334 ØVERBYGD 68.9771, 19.4732 97 / 12
Ulebergveien 528 9334 ØVERBYGD 68.9745, 19.4771 97 / 11
Ulebergveien 530 9334 ØVERBYGD 68.9750, 19.4760 97 / 3
Ulebergveien 532 9334 ØVERBYGD 68.9765, 19.4749 97 / 13
Ulebergveien 534 9334 ØVERBYGD 68.9770, 19.4738 97 / 3
Ulebergveien 883 9334 ØVERBYGD 68.9488, 19.4976 97 / 9
Ulebergveien 885 9334 ØVERBYGD 68.9485, 19.4983 97 / 7
Ulebergveien 897 9334 ØVERBYGD 68.9478, 19.4988 97 / 1
Ulebergveien 899 9334 ØVERBYGD 68.9474, 19.4988 97 / 1
Ulebergveien 957 9334 ØVERBYGD 68.9439, 19.5020 97 / 6
Ulebergveien 959 9334 ØVERBYGD 68.9436, 19.5025 97 / 6
Ulebergveien 960 9334 ØVERBYGD 68.9426, 19.5014 97 / 14
Ulebergveien 969 9334 ØVERBYGD 68.9432, 19.5049 97 / 10
Ulebergveien 975 9334 ØVERBYGD 68.9420, 19.5055 97 / 8
Ulebergveien 995 9334 ØVERBYGD 68.9405, 19.5077 97 / 8
Ulebergveien 1034 9334 ØVERBYGD 68.9379, 19.5063 101 / 20

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken