Søre Goppollvegen 29
2634 FÅVANG

Søre Goppollvegen 29, 2634 FÅVANG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Søre Goppollvegen 29, 2634 FÅVANG:

  • Postnummer: 2634 FÅVANG
  • Gards-/bruksnummer: 157 / 3 i 0520
  • Grunnkrins: 205 BJØRGEVOLLEN
  • Valkrins: 2 FÅVANG
  • Kyrkjesogn: 3070402 Fåvang
  • Tettstad:

Søre Goppollvegen

Søre Goppollvegen er ein veg i Ringebu kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 8 til 565.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Søre Goppollvegen 8 2634 FÅVANG 61.3927, 10.2458 161 / 5
Søre Goppollvegen 29 2634 FÅVANG 61.3909, 10.2514 157 / 3
Søre Goppollvegen 51 2634 FÅVANG 61.3903, 10.2547 159 / 1
Søre Goppollvegen 73 2634 FÅVANG 61.3896, 10.2572 160 / 1
Søre Goppollvegen 75 2634 FÅVANG 61.3895, 10.2575 160 / 1
Søre Goppollvegen 126 2634 FÅVANG 61.3919, 10.2571 159 / 1
Søre Goppollvegen 128 2634 FÅVANG 61.3923, 10.2559 159 / 1
Søre Goppollvegen 147 2634 FÅVANG 61.3899, 10.2625 160 / 6
Søre Goppollvegen 181 2634 FÅVANG 61.3891, 10.2696 159 / 5
Søre Goppollvegen 187 2634 FÅVANG 61.3896, 10.2692 160 / 8
Søre Goppollvegen 260 2634 FÅVANG 61.3999, 10.2723 156 / 2
Søre Goppollvegen 277 2634 FÅVANG 61.3897, 10.2778 149 / 5
Søre Goppollvegen 288 2634 FÅVANG 61.3900, 10.2786 149 / 8
Søre Goppollvegen 293 2634 FÅVANG 61.3891, 10.2786 166 / 2
Søre Goppollvegen 308 2634 FÅVANG 61.3910, 10.2794 164 / 19
Søre Goppollvegen 310 2634 FÅVANG 61.3916, 10.2784 165 / 15
Søre Goppollvegen 348 2634 FÅVANG 61.3870, 10.2839 166 / 1
Søre Goppollvegen 565 2634 FÅVANG 61.3916, 10.3000 148 / 34

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken