Bjørgevegen 198
2634 FÅVANG

Bjørgevegen 198, 2634 FÅVANG er ei adresse i Ringebu.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørgevegen 198, 2634 FÅVANG:

  • Postnummer: 2634 FÅVANG
  • Gards-/bruksnummer: 165 / 1 i 0520 Ringebu
  • Grunnkrins: 205 BJØRGEVOLLEN
  • Valkrins: 2 FÅVANG
  • Kyrkjesogn: 3070402 Fåvang
  • Tettstad:

Bjørgevegen

Bjørgevegen er ein veg i Ringebu kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 26 til 222.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørgevegen 26 2634 FÅVANG 61.3872, 10.2624 162 / 1
Bjørgevegen 28 2634 FÅVANG 61.3872, 10.2630 162 / 1
Bjørgevegen 30 2634 FÅVANG 61.3870, 10.2634 162 / 1
Bjørgevegen 46 2634 FÅVANG 61.3847, 10.2655 164 / 1
Bjørgevegen 68 2634 FÅVANG 61.3838, 10.2670 164 / 22
Bjørgevegen 154 2634 FÅVANG 61.3800, 10.2716 165 / 9
Bjørgevegen 172 2634 FÅVANG 61.3808, 10.2721 165 / 16
Bjørgevegen 192 2634 FÅVANG 61.3819, 10.2711 165 / 1
Bjørgevegen 198 2634 FÅVANG 61.3830, 10.2702 165 / 1
Bjørgevegen 215 2634 FÅVANG 61.3856, 10.2717 164 / 12
Bjørgevegen 217 2634 FÅVANG 61.3867, 10.2727 164 / 14
Bjørgevegen 222 2634 FÅVANG 61.3850, 10.2686 164 / 18

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken