Robølshaugen 50
2890 ETNEDAL

Robølshaugen 50, 2890 ETNEDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Robølshaugen 50, 2890 ETNEDAL:

  • Postnummer: 2890 ETNEDAL
  • Gards-/bruksnummer: 114 / 40 i 0541
  • Grunnkrins: 109 BAKKANE
  • Valkrins: 1 ETNEDAL
  • Kyrkjesogn: 3100301 Bruflat
  • Tettstad:

Robølshaugen

Robølshaugen er ein veg i Etnedal kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 20 til 60.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Robølshaugen 20 2890 ETNEDAL 61.0135, 9.6693 114 / 70
Robølshaugen 22 2890 ETNEDAL 61.0123, 9.6666 114 / 81
Robølshaugen 24 2890 ETNEDAL 61.0121, 9.6652 114 / 278
Robølshaugen 26 2890 ETNEDAL 61.0139, 9.6681 114 / 88
Robølshaugen 30 2890 ETNEDAL 61.0144, 9.6687 114 / 69
Robølshaugen 31 2890 ETNEDAL 61.0142, 9.6701 114 / 79
Robølshaugen 35 2890 ETNEDAL 61.0147, 9.6688 114 / 141
Robølshaugen 39 2890 ETNEDAL 61.0148, 9.6681 114 / 80
Robølshaugen 42 2890 ETNEDAL 61.0144, 9.6677 114 / 142
Robølshaugen 46 2890 ETNEDAL 61.0145, 9.6671 114 / 68
Robølshaugen 50 2890 ETNEDAL 61.0148, 9.6649 114 / 40
Robølshaugen 58 2890 ETNEDAL 61.0152, 9.6645 114 / 137
Robølshaugen 60 2890 ETNEDAL 61.0152, 9.6641 114 / 138

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken