Jordesvegen 12
2890 ETNEDAL

Jordesvegen 12, 2890 ETNEDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jordesvegen 12, 2890 ETNEDAL:

  • Postnummer: 2890 ETNEDAL
  • Gards-/bruksnummer: 114 / 332 i 0541
  • Grunnkrins: 108 RUST
  • Valkrins: 1 ETNEDAL
  • Kyrkjesogn: 3100301 Bruflat
  • Tettstad:

Jordesvegen

Jordesvegen er ein veg i Etnedal kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 40.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jordesvegen 5 2890 ETNEDAL 60.9971, 9.6444 114 / 72
Jordesvegen 11 2890 ETNEDAL 60.9972, 9.6456 114 / 102
Jordesvegen 12 2890 ETNEDAL 60.9968, 9.6611 114 / 332
Jordesvegen 16 2890 ETNEDAL 60.9967, 9.6515 114 / 286
Jordesvegen 18 2890 ETNEDAL 60.9965, 9.6503 114 / 285
Jordesvegen 19 2890 ETNEDAL 60.9969, 9.6461 114 / 372
Jordesvegen 20 2890 ETNEDAL 60.9964, 9.6473 114 / 6
Jordesvegen 22 2890 ETNEDAL 60.9962, 9.6473 114 / 6
Jordesvegen 40 2890 ETNEDAL 60.9956, 9.6430 114 / 12

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken