Geitlivegen 9
2890 ETNEDAL

Geitlivegen 9, 2890 ETNEDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Geitlivegen 9, 2890 ETNEDAL:

  • Postnummer: 2890 ETNEDAL
  • Gards-/bruksnummer: 126 / 95 i 0541
  • Grunnkrins: 109 BAKKANE
  • Valkrins: 1 ETNEDAL
  • Kyrkjesogn: 3100301 Bruflat
  • Tettstad:

Geitlivegen

Geitlivegen er ein veg i Etnedal kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 31.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Geitlivegen 3 2890 ETNEDAL 61.0423, 9.7492 126 / 77
Geitlivegen 9 2890 ETNEDAL 61.0419, 9.7497 126 / 95
Geitlivegen 31 2890 ETNEDAL 61.0414, 9.7506 126 / 90

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken