Nystølvegen 146
2890 ETNEDAL

Nystølvegen 146, 2890 ETNEDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nystølvegen 146, 2890 ETNEDAL:

  • Postnummer: 2890 ETNEDAL
  • Gards-/bruksnummer: 115 / 125 i 0541
  • Grunnkrins: 107 FLATØYDEGARD
  • Valkrins: 1 ETNEDAL
  • Kyrkjesogn: 3100301 Bruflat
  • Tettstad:

Nystølvegen

Nystølvegen er ein veg i Etnedal kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 68 til 227.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nystølvegen 68 2890 ETNEDAL 60.9849, 9.6639 115 / 191
Nystølvegen 70 2890 ETNEDAL 60.9849, 9.6634 115 / 192
Nystølvegen 71 2890 ETNEDAL 60.9847, 9.6619 115 / 186
Nystølvegen 72 2890 ETNEDAL 60.9857, 9.6631 115 / 190
Nystølvegen 74 2890 ETNEDAL 60.9856, 9.6637 115 / 189
Nystølvegen 76 2890 ETNEDAL 60.9854, 9.6648 115 / 180
Nystølvegen 78 2890 ETNEDAL 60.9857, 9.6673 115 / 188
Nystølvegen 82 2890 ETNEDAL 60.9840, 9.6621 115 / 88
Nystølvegen 85 2890 ETNEDAL 60.9838, 9.6607 115 / 183
Nystølvegen 87 2890 ETNEDAL 60.9835, 9.6605 115 / 182
Nystølvegen 88 2890 ETNEDAL 60.9832, 9.6635 115 / 36
Nystølvegen 90 2890 ETNEDAL 60.9824, 9.6627 115 / 40
Nystølvegen 91 2890 ETNEDAL 60.9833, 9.6601 115 / 94
Nystølvegen 92 2890 ETNEDAL 60.9830, 9.6612 115 / 89
Nystølvegen 97 2890 ETNEDAL 60.9822, 9.6597 115 / 65
Nystølvegen 121 2890 ETNEDAL 60.9814, 9.6643 115 / 24
Nystølvegen 143 2890 ETNEDAL 60.9798, 9.6649 115 / 60
Nystølvegen 146 2890 ETNEDAL 60.9811, 9.6678 115 / 125
Nystølvegen 187 2890 ETNEDAL 60.9795, 9.6752 115 / 32
Nystølvegen 188 2890 ETNEDAL 60.9802, 9.6772 115 / 127
Nystølvegen 207 2890 ETNEDAL 60.9789, 9.6777 115 / 45
Nystølvegen 227 2890 ETNEDAL 60.9784, 9.6808 115 / 93

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken