Steinløohøgde 46
2890 ETNEDAL

Steinløohøgde 46, 2890 ETNEDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Steinløohøgde 46, 2890 ETNEDAL:

  • Postnummer: 2890 ETNEDAL
  • Gards-/bruksnummer: 115 / 105 i 0541
  • Grunnkrins: 108 RUST
  • Valkrins: 1 ETNEDAL
  • Kyrkjesogn: 3100301 Bruflat
  • Tettstad:

Steinløohøgde

Steinløohøgde er ein veg i Etnedal kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 25 til 46.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Steinløohøgde 25 2890 ETNEDAL 60.9915, 9.6636 115 / 102
Steinløohøgde 34 2890 ETNEDAL 60.9916, 9.6617 115 / 152
Steinløohøgde 40 2890 ETNEDAL 60.9917, 9.6598 115 / 86
Steinløohøgde 42 2890 ETNEDAL 60.9915, 9.6590 115 / 104
Steinløohøgde 46 2890 ETNEDAL 60.9924, 9.6592 115 / 105

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken