Knatten 75
2890 ETNEDAL

Knatten 75, 2890 ETNEDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Knatten 75, 2890 ETNEDAL:

  • Postnummer: 2890 ETNEDAL
  • Gards-/bruksnummer: 115 / 184 i 0541
  • Grunnkrins: 107 FLATØYDEGARD
  • Valkrins: 1 ETNEDAL
  • Kyrkjesogn: 3100301 Bruflat
  • Tettstad:

Knatten

Knatten er ein veg i Etnedal kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 29 til 80.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Knatten 29 2890 ETNEDAL 60.9813, 9.6755 115 / 113
Knatten 31 2890 ETNEDAL 60.9816, 9.6764 115 / 134
Knatten 33 2890 ETNEDAL 60.9820, 9.6751 115 / 131
Knatten 37 2890 ETNEDAL 60.9819, 9.6741 115 / 181
Knatten 43 2890 ETNEDAL 60.9826, 9.6750 115 / 133
Knatten 45 2890 ETNEDAL 60.9830, 9.6745 115 / 132
Knatten 55 2890 ETNEDAL 60.9833, 9.6739 115 / 185
Knatten 61 2890 ETNEDAL 60.9836, 9.6723 115 / 124
Knatten 75 2890 ETNEDAL 60.9844, 9.6707 115 / 184
Knatten 80 2890 ETNEDAL 60.9847, 9.6695 115 / 161

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken